Skip to main content

Yeşil Yıldız Danışmanlığı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Yeşil Yıldız Nedir?

yesil yildiz nedir

Yeşil Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘nın “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi çerçevesinde uygulamaya koyduğu bir tür çevre etiketi uygulaması. Bakanlıktan tarafından konaklama tesislerine verilmiş olan Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği bu uygulamada plaketlerinin üzerinde de çevreye duyarlı tesis ibaresi yazılıdır. Ancak şunu özellikle belirtelim Turizm İşletmesi Belgesi söz konusu konaklama tesislerine ancak belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilmekte.

”Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair” Tebliğ’i 2008 yılında çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı bununla bağlantılı olarak dünya çapında farklı bölgelerde uygulanan projeleri Türkiye şartlarında ele aldı ve çevreye duyarlı konaklama tesislerine ilişkin şartları içeren ”Çevreye duyarlı konaklama tesisleri için sınıflandırma” formunu hazırladı.

Söz konusu form kapsamına göre ”Yeşil Yıldız” uygulamasından faydalanmak isteyen konaklama tesislerini genel yönetim, eğitim, tesis yatak odaları düzenir, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler, ekolojik mimari, enerji, su, detarjan ve atıklarına, 10 başlık altında farklı puanlara sahip 122 kriter üzerinden değerlendirme yaparken, yıldız sayısı, tatil ve şehir tesisi olması gibi özellikleri dikkate alınarak, belirlenen asgari puana ulaşan tesise ”yeşil yıldız” verildi.

Peki ”Yeşil Yıldız” uygulaması ile amaçlanan ne? Cevap net ve açık. ”Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesi” şeklinde ifade ediliyor.

Ayrıca Yeşil Yıldız Uygulaması; ”Su tasarrufunu, enerji verimliliğinin arttırılmasını, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını, turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini” içeriyor.

.

Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir?

Yeşil yıldızı ilgili tebliğ’de belirlenmiş şartları sağlayan, Bakanlık izinli Turizm İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesisleri alabilir. Yeşil yıldız almak isteyen konaklama tesisi, sınıflandırma formunda yer alan 8 temel maddeyi yerine getirmediği durumda değerlendirmeye alınmıyor.

Tamamlanması istenen temel kriterler şöyle:

 1. İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması.
 2. Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkiliyle birlikte bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması.
 3. İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi.
 4. İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması.
 5. Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık olarak)  izlenmesi ve verilerin toplanması.
 6. Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması.
 7. İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele periyodik olarak eğitim verilmesi.
 8. Konaklama işletmelerinin, yerel idarelerin hazırladığı çevreye duyarlı atık su planına uymaları veya Yerel idare tarafından onaylanmış tesise ait çevreye duyarlı atık su planı olması.

Yukarıdaki kriterlerin haricinde;

 1. Tesiste kullanılan techisat,tesisat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna dair belgeler,
 2. Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evraklar da başvuru formuna eklenmelidir.

Ön değerlendirme sonrasında problem görülmediği taktirde bakanlıktan denetçiler tesise gelerek çeşitli kriterler üzerinden tesisi değerlendirip puanlama yapmaktadır.

Puanlama yapılırken, tesisler tatil ve şehir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tesisler, su ve enerji tasarrufundan yatak odalarındaki düzenlemelere, duşlar ve tuvaletlerden, deterjan ve atıklarına, 10 başlık altında, farklı puanlara sahip 122 kriter üzerinden değerlendiriliyor. Asgari puanı sağlayan konaklama tesisleri yeşil yıldız almaya hak kazanıyor.

Yesil Yildiz Puanlama

 

Yeşil Yıldızın Süresi Ne Kadardır?

 

Gerekli şartları sağlayarak Bakanlıkça denetlenerek uygun bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız’ın devamı sağlanır.

 

Yeşil Yıldızlı Otellere Elektrik Enerjisi Desteği!

 

6 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması hakkında Karar yayımlandı. Söz konusu Karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığından “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanması amaçlanmaktadır. Buna göre, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin hesabı; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacaktır. Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

BEST Enerji, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi İçin Danışmanlık Hizmeti Veriyor.

 

BEST Enerji, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen Yeşil Yıldız Belgesi için belgelendirme süreci ve sonrasında danışmanlık hizmetini vermektedir. Ayrıca bu hizmeti uzman bir firmadan alınması Yeşil Yıldız puanlamasında 7 puanlık avantaj sağlayacaktır.

Yeşil Yıldız İle;

yesil yildiz nasil alinir

 • Enerji teşvik ve desteklerinden yararlanılabilmesi sağlanır.
 • İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır.
 • İşgücünün optimal kullanımı sağlanır.
 • Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır.
 • Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur.
 • Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur.
 • Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar.
 • Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır.
 • Pazarlama aşamasında avantaj sağlar.
 • Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.

 

Yazı: Oteller Yeşil Yıldız İçin Yarışıyor!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]