Skip to main content

Termal Kamera Ölçümleri

Best Enerji

Termal Kamera; Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen ısı enerjisini esas alan ve görüntünün genel yapısını ısı enerjisine göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Özetle termal kamera sıcaklık değerlerini farklı renklere dönüştürerek görüntü oluşturmaktadır. Böylece sıcaklık farkları gözle görülür hale getirilmiş olur.

Termal kameralar başta güvenlik olmak üzere birçok sektörde kullanılmaktadır. Enerji verimliliği sektöründe ise ısıl kayıpların, ısıl kazanımların ve ısı köprülerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca elektrik panolarında yapılacak termal kamera çekimleri ile aşırı ısınmalar tespit edilerek olası kaza ve arızalar giderilmekte ve ısınmadan dolayı fala çekilen enerjinin önüne geçilebilmektedir.

Termal kameralar mimari çekimler, mekanik çekimler ve genel çekimler için farklı özellikler gösterebilmektedirler.

BEST Enerji Yönetimi; yaptığı termal kamera çalışmalarında aşağıdaki ölçümleri yapmaktadır;

 

mimari termal kamera cekimi1

Mimari Termal Kamera Çekimleri: Bu çekimlerde binanın mimari yapısındaki ısıl kayıplar tespit edilmeye çalışılır. Çekimlerden en iyi sonuçları elde etmek için tesisin iç ortam sıcaklığının ve dış hava sıcaklığının arasındaki farkın yüksek olması gerekir. Bu nedenle mimari termal çekimler genellikle kış sezonunda ve mümkünse geceleri yapılır. Böylece iç ve dış olrtam sıcaklıkları arasındaki fark oldukça büyük olur. Bu da ısıl kayıpların kolayca tespit edilmesine olanak sağlar. Mimari termal kamera çekimlerinde bina duvarlarının ısı kaybı noktaları tespit edilir. Bu şekilde binanın mantolama ihtiyacı olup olmadığı, ısıl kayıpların nerelerde gerçekleştiği, mantolama var ise yeterli olup olmadığı kabaca tespit edilebilir. Termal kamera çekimlerinde ısıl kayıplar net olarak gözükse de ne kadar kayıbın gerçekleştiğini hesaplamak için termal kamera görüntüleri yeterli olmayacaktır. Isı kaybının ne kadar gerçekleştiğini hesaplamak için “ısı kaybı hesabı” yapılması gerekir ya da U değeri ölçer bir cihaz kullanarak gerçekleşen birim ısı kaybı miktarı ölçülebilir.

 

mekanik termal kamera cekimi1Mekanik Termal Kamera Çekimleri: Mekanik termal kamera çekimleri genellikle ısıtma ve soğutma hatlarındaki termal kayıpları belirlemek amacıyla kullanılırlar. Bunun dışında fazla ısınmadan dolayı bozulmaya yada kazaya sebebiyet verebilecek mekanik elemanların (motor vb.) tespitinde de kullanılabilir. Isıtma ve soğutma hatlarında ve sistemlerinde gerçekleşen ısıl kayıplar ilk başta dikkati çekmezler ve bu nedenle ihmal edilme potansiyelleri yüksektir. Fakat genellikle ısı kaybı hesapları yapıldığında kayıp enerjinin hiç te azımsanmayacak derecede olduğu görülmektedir. Isıtma ve soğutma hatlarında yapılan iyi bir yalıtım kendi maliyetini birkaç ay gibi kısa bir sürede çıkarabilmektedir. Bu nedenle ısıtma ve soğutma tesisatlarında yapılan termal kamera ölçümleri büyük önem taşımaktadır. Bu ölçümler hem yalıtım yapılması gereken yerleri gösterdiği gibi hemde eskimiş / bozulmuş yalıtımı da gösterecektir. Bu nedenle bu ölçümler yılda bir düzenli olarak yapılmalıdır.

 

elektrik termal kamera cekimi1Elektrik Panolarında Termal Kamera Çekimleri: Elektrik panolarında yapılan termal kamera çekimleri güvenlik amacıyla yapılmakta ve hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle yılda bir ve ya 6 ayda bir düzenli olarak yapılması önerilir. Panolarda yapılan termal kamera çekimleri aşırı ısınmaları tespit etme amacı ile yapılmaktadır. Bu aşırı ısınmalar acil müdahale edilmesi gereken problemleri göstermektedir. Elektrik panolarında gerçekleşen aşırı ısınmalar 3 sebeple meydana gelmektedir. Bunlar arızalı elektrik tesisat elemanı, gevşek elektrik bağlantıları ya da dengesiz / aşırı yüklenmeler. Bu 3 durumda hayati önem taşımakta olup uzun vadeli elektrik kesintisine ya da olası bir yangına sebebiyet verebilirler. Bu nedenle büyük maliyetli hasarlar ortaya çıkabilir. Elektrik panolarında genellikle 40-60 Co‘ler olağan olarak kabul edilmektedir. Fakat daha yüksek seviyelerde ısınma gerçekleşmekteyse acil müdahale edilerek sorunun tespit edilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Önemli: Termal kamera çekimi yapmak kadar yapılan çekimlerin yorumlanması da bir deneyim gerektirmektedir. Aksi durumda ısıl kayıpları görememe ya da çok düşük seviyede gerçekleşen ısıl kayıpları çok yüksek seviyelerde gerçekleşiyormuş gibi görmeniz mümkündür. Bu nedenle çekim sırasında termal kamera ayarlarının çekim yapılan ortama göre düzgün şekilde ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca çekimlerden sonra termal fotoğrafların detaylı olarak incelenmesi ve analiz edilmesi gereklidir. BEST Enerji Yönetiminden alacağınız termal kamera çekimi hizmeti ile profesyonel bir hizmet ve ayrıntılı bir rapor almış olursunuz.

No Comments yet!

Your Email address will not be published.