KOSGEB Enerji Verimliliği Destekleri

KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı

KOSGEB tarafından ilan edilen Yeşil Dönüşüm Destek Programı çerçevesinde KOBİ kapsamındaki ve yıllık enerji tüketimi 500 TEP altında olan endüstriyel tesisler Enerji Verimliliği Etütlerinde ve Enerji Verimliliği uygulamalarında hibe desteği alıyor.

Söz konusu destek ile KOBİ’lerin yaptıracakları Enerji Etütlerine 30 bin TL, Enerji Verimliliği uygulamalarına ise 400 bin TL hibe destek ödemesi yapılmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yıllık enerji tüketimi 500 TEP üzeri olan endüstriyel işletmelere “Verimlilik Artırıcı Proje” ve “Gönüllü Anlaşmalar” hibe desteklerini 10 yılı aşkın süredir uygulamaktadır. Ayrıca gene yıllık 500 TEP üzerinde enerji tüketen endüstriyel işletmelere Sanayi ve Ticaret Bakanlığının üstlendiği 5. Bölge teşvikleri bulunmaktadır.

Yıllık 500 TEP altıda enerji tüketen Endüstriyel Tesislerde ise herhangi bir destek uygulaması bulunmuyordu. KOSGEB’in Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile bu tesisler de artık desteklenmeye başlandı.

Diğer enerji verimliliği destekleri için Enerji Verimliliği Destekleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB Enerji Verimliliği Destekleri İle Sanayi Kuruluşları Destekleniyor

TEP Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programından yararlanmak için iki şart bulunmaktadır.

Bunlar:

TEP kısaltması, Ton Eşdeğer Petrol teriminin ilk harflerini almaktadır ve “bir ton petrol” eşdeğeri enerji anlamına gelmektedir. Tesisin TEP hesabını yaparken yıllık enerji tüketimleri ayrı ayrı TEP cinsinden hesaplanarak toplamına bakılır. Eğer toplamda yıllık 500 TEP altında ise KOSGEB enerji verimliliği teşviklerinden yararlanmaya hak kazanılır. TEP hesabı yapmak için TEP Hesap Tablomuzu kullanabilirsiniz.

Destekler Nelerdir?

Destekler tesisin enerji tüketimine göre iki kategoriye ayrılmaktadır. Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP arasında olan tesislere motor etüdü ve motor değişim desteği verilirken, yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP arasında olan tesislere enerji etüdü ve enerji verimliliği uygulamaları desteği verilmektedir.

KOSGEB Motor Değişim ve Diğer Enerji Verimliliği Uygulamalarına Hibe Desteği Veriyor

Süreç Nasıl İşleyecek?

KOSGEB Motor değişim yada Diğer Enerji Verimliliği uygulamalarına hibe desteği veriyor. Fakat bu desteklerden faydalanabilmek için öncelikle bu konuda sanayi sektöründe yetkili ve KOSGEB veritabanına kayıtlı EVD firmalarından etüt hizmeti alınması gerekiyor. İlgili EVD firması tesiste yapacağı saha çalışması ile Enerji Etüdünü gerçekleştirecek ve KOSGEB’in istediği formatta bir enerji etüdü raporu oluşturacaktır. Bu raporda tespit edilen Enerji Verimliliği uygulamaları ile ilgili ölçümler, hesaplamalar, tasarruf analizleri yer alacaktır.

Sadece EVD firmasının onayladığı Enerji Verimliliği projeleri KOSGEB tarafından desteklenecektir. Bu nedenle öncelikle tesisin TEP tüketim değerine göre tesiste Motor Etüdü veya Enerji Etüdü yapılması gerekiyor. Etüt çalışmasının ardından desteklenmesi talep edilen Enerji Verimliliği projeleri için ayrıca başvuru yapılabilecektir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programına
Başvuru Nasıl Yapılacak?

Yeşil Dönüşüm Destek Programına başvurular aşağıdaki bağlantıdan yapılabilir. Bağlantı önce KOSGEB sayfasından onay vermenizi isteyecek ardından E-Devlet sistemine yönlendirecektir. Başvurular E-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. İlgili kurumun şartları sağlaması durumunda başvurusu onaylanacaktır. Bu süreçten sonra Motor Etüdü yada Enerji Etüdü hizmetini almaya başlayabilir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı
Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Ödemeler etüt ödemeleri ve enerji verimliliği uygulama ödemeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Uygulama aşamasına geçmeden önce ilk önce etüt çalışmaları tamamlanmalıdır. Yetkili EVD firması Enerji Etüdü çalışmasını tamamladıktan sonra 40.000 TL etüt faturasını keser ve KOBİ, EVD firmasına ödemesini yaparak KOSGEB’e ilgili faturayı ve ödeme dekontunu ibraz ederek geri ödeme talebinde bulunur. KOSGEB sisteminden ilgili etüdün yapılıp yapılmadığını kontrol ederek etüt bedelinin %75 oranı olan 30.000 TL’yi KOBİ’ye geri öder.

Uygulama ödemelerinde de benzer bir yapı söz konusudur. KOBİ, EVD firmasının raporladığı ve önerdiği projeleri uygulamak istediğinde öncelikle KOSGEB sisteminden başvuru yapmalıdır. Onaylanan başvurusu ardından ilgili Enerji Verimliliği uygulamalarını gerçekleştirebilir. Uygulamalar gerçekleştikten sonra KOBİ, KOSGEB’e ilgili uygulamaların faturaları ve ödeme dekontları ibraz edilerek geri ödeme talebinde bulunur. Uygulama giderleri 1.000.000 TL’ye kadar %40 oranında desteklenir. Bu durumda KOBİ gerçekleştirdiği Enerji Verimliliği uygulamaları için KOSGEB’den 400.000 TL’ye kadar hibe ödemesi alabilir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı Destek Limitleri

Yeşil Dönüşüm Destek Programı
Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Burada önemli olan KOSGEB veri tabanına kayıtlı Sanayide Yetkili güvenilir bir EVD firmasıyla çalışmalara başlamak olacaktır. EVD firmasının sanayide yetkili olmaması yada KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaması destek başvurusunun olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır. Ayrıca EVD firmasının alacağı ölçümler, yapacağı analiz ve raporlamalar önem arz etmektedir. Burada konuya hakim işini doğru yapan bir EVD firmasıyla çalışılmaması durumunda hatalı proje uygulanması, ön görülen tasarrufun gerçekleşmemesi, KOSGEB’den ilgili desteğin alınamamasıyla sonuçlanabilir.

Firmamız BEST Enerji Yönetimi KOSGEB veritabanına kayıtlı Sanayi sektöründe Enerji ve Tabii Kaynaklar tarafından yetkilendirilmiş EVD firmasıdır. Süreci KOSGEB ile sürekli iletişim halinde yürütüyoruz ve KOBİ’ler için uygulanabilir verimli projeler üretiyoruz. KOSGEB Enerji Verimliliği Destekleri ile ilgili bizimle çalışmak isterseniz lütfen iletişime geçiniz.

BEST Enerji Yönetimi

KOSGEB Desteklerinden Faydalanmak İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz.