Karbon Ayak İzi Hesabı - Best Enerji Yönetimi

Küresel Isınma Nedir?

 

karbon dongusu

Karbon dünyamızda heryerde bulunmaktadır. Ve her zaman hareket halindedir. Doğada bir miktar karbon atmosferimizde gezinmektedir. Bitkiler, bunları emer ve bünyelerinde saklarlar. Hayvanlar, bu bitkileri yediğinde karbonu da yemiş olurlar. Bu hayvanları yiyen daha büyük hayvanlar da vucutlarına karbon almış olurlar. Ama bu karbon içlerinde uzun süre durmaz. Ne zaman bir hayvan dışkılasa veya bir canlı ölse, karbon tekrar açığa çıkar. Bir kısmı toprak tarafından emilir. Bir kısmı ise havada tekrar dolaşmaya başlar.

Karada olduğu gibi denizlerde de aynı karbon döngüsü gerçekleşir. Denizlerde çözünen karbonu deniz bitkileri ve hayvanları içlerine alırlar. Bu canlılar ölünce karbon deniz dibinde hapis olur. Ve milyonlarca yıl sonra kömüre, petrole ve gaza dönüşür. İşte dünyamızda karbon döngüsü böyle çalışır. Büyük miktarlarda karbon deniz dibinde hapis olmuşken, bir kısım karbon havadan bitkilere, bitkilerden hayvanlara, ve canlılardan tekrar atmosfere yolculuk yapar.

Bizler atmosferden büyük miktarlarda karbon emen ağaçları kesiyoruz. Bu da yetmezmiş gibi toprağın altında milyonlarca yıldır hapis olmuş karbonu yer yüzüne çıkarıyoruz. Çıkardığımız kömürü, petrolü ve gazı yakıyor, büyük miktarlarda karbonu tekrar havaya salıyoruz. Doğa bu kadarı ile başa çıkamıyor. Atmosferimize dolan karbon dünyamızı kalın bir örtü gibi kaplıyor. Bu örtünün altında dünyamız gittikçe ısınıyor.

Bizler buna küresel ısınma diyoruz…

Karbon Ayak İzi Hesabı:

 

karbon ayak iziKarbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir. Başka bir ifadeyle, aldığımız her ürün veya gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için gerekli olan enerjinin üretilmesi sırasında atmosfere salınan karbon gazı toplamını ifade etmektedir.

Bu çerçevede hem çevre ve iklime karşı duyarlılığımızı göstermek üzere hem de çevre kirliliğine karşı alınan önlemlere somut katkı sağlamak üzere karbon ayak izimizin hesaplanması ve azatlımı konusunda çalışmalar yapmak önemli bir görev haline gelmiştir.

Dünyada sera gazlarının yönetimi ile ilgili sistematik bir yaklaşım ISO 14064 standardı ile gelmiştir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından 2002 yılında çalışmalarına başlanılan ve 2006 yılında yayımlanan ISO 14064 standardı, gönüllü olarak sera gazı azaltımlarını amaçlamaktadır ve tarafsız duran bir politikası vardır. Türkiye’de ise TS ISO 14064 standardlar serisi Haziran 2007’de yayımlanmıştır.

BEST Enerji Yönetimi olarak, kurumunuzun ISO 14064-1 Standardına göre Karbon Ayak İzi hesaplarını yapıyor ve raporluyoruz. Raporumuz, Scope 1 (doğrudan), Scope 2 (dolaylı) ve Scope 3 (diğer dolaylı) emisyonların hesaplanması, raporlanması, emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesini içermektedir.

Böylece Karbon Ayak İzi raporumuz, gelecekteki hukuki düzenlemelere önceden hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Problem retrieving data from Twitter

HAKKIMIZDA

BEST Enerji, Binalarda Enerji Verimliliğine odaklanmış ve tüm Türkiye’de faaliyetlerini yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketidir.

BEST ismi, İngilizce’de “En İyi” anlamına gelmesi ile birlikte, aynı zamanda “Binalarda Enerji verimliliği Sistemleri ve Teknolojileri” cümlesinin ilk harflerini almaktadır.

Search