Skip to main content

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – 1

Best Enerji

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından kamu binalarında enerji verimliliğine ilişkin bir rapor yayınlandı. Raporda kamu binalarında sağlanacak enerji tasarrufu için yapılan etüt çalışmaları ile ilgili bilgilere yer verildi.

Söz konusu rapora göre 2014 yılında enerji verimliliği çalışmalarına başlandı ve havaalanları, idari binalar, hastaneler, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, öğrenci evleri ve öğrenci yurtlarını kapsayan 166 kamu binasının yönetimine bildirim gönderildi. Bununla birlikte sadece 73 binadan geri dönüş alınabildi.

Yapılan etüt çalışmaları kamu binalarında enerji verimliliği potansiyelinin yüksek olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne göre kamu binalarında 230 milyon TL’lik tasarruf mümkün.

73 binada yapılan enerji verimliliği çalışmaları ile elektrik ve yakıt tüketiminde toplam 52,3 milyon TL’lik tasarruf sağlanmasının mümkün olduğu açıklandı.

Hesaplamalara göre enerji verimliliği için 147 milyon TL’lik yatırım yapılması gerekirken çalışma süresince yatırım oranı 11,2 milyon TL’de kaldı.

Raporda ödenek yetersizliği nedeniyle kamu binalarında enerji verimliliği uygulamasına gidilemediği bilgisine yer verildi. Uygulamaya konan enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar amortisman süresi 2 yılı geçmeyen ve genellikle yatırım gerektirmeyen projelerden oluşuyor.

Raporda ayrıca, verimliliğe yönelik projelerin uygulanabilmesi için, kamu binalarına enerji verimliliği için ödenek ayrılması ve finansal destek mekanizmasının oluşturulması gerektiğine yer veriliyor.

Türkiye’nin enerji verimliliği stratejik hedeflerine göre kamu binalarında enerji kullanımının 2010 yılına göre 2023 yılında en az % 20 oranında azaltılmasının amaçlandığı da raporda bahsi geçen bir diğer konu.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – 1 isimli rapora göre kojenerasyon sistemleri ve su tasarrufu hariç, enerji tasarrufuna yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ile yıllık 230 milyon TL’lik tasarrufa gidilebilir.

No Comments yet!

Your Email address will not be published.