Karbondioksit (CO2) Ortam Hava Kalitesi Ölçümleri

Karbondioksit (CO2) iç hava kalitesini kontrol etmek için önerilen önemli bir iç hava kirleticisidir. Normalde atmosfer havasının hacimsel olarak %0.03’ü CO2’dir. Dış ortam havasında bulunan CO2, çevre özelliklerine göre 330 ile 500 ppm arasında değişmektedir. Dolayısıyla iç ortamda CO2’in olmaması mümkün değildir. CO2 zehirli bir gaz değildir fakat oksijensizlikten boğma tehlikesi ortaya çıkarabilir.

Konsantrasyon değeri 35.000 ppm’i geçtiğinde, merkezi nefes sinir alıcıları tetiklenir ve nefes alma noksanlığına sebep olur. Daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen azlığından dolayı merkezi sinir sistemi görevini yapamamaya başlar. İç hava kalitesi ile bağlantılı olarak yaşanan rahatsızlıklar ise; Tight Building Syndrom -TBS (Kapalı Bina Sendromu), Sick Building Syndrom-SBS (Hasta Bina Sendromu) ve Building Related Illness-BRI (Bina Bağlantılı Hastalıklar) gibi sağlık problemleri olarak tanımlanabilir.

İnsanlar nefes alıp vermeleri ile iç ortama CO2 verirler. Normal bir iş ile uğraşan bir insan saate 20 litre (0.02 m3) CO2 üretir. Bu yüzden iç ortamda havalandırma yapılmazsa insan sayısı artıkça, CO2 derişimi artar. CO2 derişiminin artması ile insanda yorgunluk, bıkkınlık ve uyku gibi rahatsızlıklar başgöstermeye başlar. Bu sıkıntılar ise özellikle iş yaşamı için istenmeyen bir durumdur. Gerek konfor şartlarının sağlanması ve gerekse insan sağlığının korunması açısından iç ortamın düzenli olarak havalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle ticari ve hizmet binalarında merkezi havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. Fakat bu havalandırma sistemlerinin tükettikleri enerji göz ardı edilemeyecek kadar büyük seviyelere ulaşabilmektedir.

Enerji Verimliliği yönünden bu havalandırma sistemlerini incelediğimizde, enerji tüketimine direk ve dolaylı olmak üzere iki çeşit etki ettiğini görebiliriz. Direk etki; havalandırma sisteminde bulunan fan motorlarının tükettikleri elektrik enerjisidir. Dolaylı etkide ise havalandırma ünitesinin iç ortama aldığı taze havanın sıcaklığı, iç ortam set değerlerinden daha düşük ya da daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle iç ortama alınan taze havanın iç ortam sıcaklık set değerini bozmaması için ısıtılması ya da soğutulması gerekmekte ve bu iş için fazladan enerji harcanmaktadır. Dolaylı etkide ise hem elektrik hem de yakıt tüketimi gerçekleşebilmektedir.

Havalandırma Sistemlerinde Enerji Verimliliği:

Havalandırma sistemlerinde Enerji Verimliliğini sağlamak için sıkça uygulanan bir kaç yöntem vardır. Bunların başlıcası karışım havası kullanmaktır. Karışım havası iç ortama %100 taze hava almak yerine içeri alınan taze havanın dışarı atılan iç hava ile karıştırılmasıdır. Bu uygulamada genellikle bir karışım hücresinde içeriye alınacak taze hava, dışarı atılacak iç hava ile belli oranlarda karıştırılıp içeri alınması yöntemi uygulanmaktadır. Bu karışım oranları genellikle ayarlanabilir menfezlerle yapılmaktadır. Örneğin havalandırma %60 taze, %40 iç havanın çevrilmesiyle yapılabilir. Bir diğer yöntemde ise ısı geri kazanım sistemleri kullanarak dışarı atılacak iç havanın sıcaklığının taze havaya aktarılması ile verimlilik sağlanır. Bu yöntemde iki hava birbirlerine fiziksel olarak temas etmeden ısı alışverişi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu iki yöntem de havalandırma sisteminin enerji tüketimine dolaylı etkisini azaltma amacıyla kullanılır.

Havalandırma sisteminin enerji tüketimine direk etkisini azaltmak çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Fakat bu etkiyi azaltmak için uygulanan yöntemler genellikle verimli fan motorlarının kullanılması ve fanların kayış sistemi bakımlarının düzenli olarak yapılmasıdır.

CO2 İç Ortam Hava Kalitesi Ölçümlerinin Enerji Verimliliğine Etkisi?

co2 olcumleri1İç ortam hava kalitesi ölçümü yaptırılarak mekanın günlük/haftalık hava kalitesi karakteristiği çıkarılabilir. Böylece hangi saatlerde yada hangi insan yoğunluğunda CO2 miktarının arttığını ve havalandırma ihtiyacının olduğunu görülebilir. Sınır CO2 miktarı ile ilgili kesin bir değer olmamakla birlikte, CO2 miktarı için sınır değer 1.000 ppm en çok kabul edilen değerdir. Dolayısıyla 1.000 ppm CO2 konsantrasyonu, iç hava kalitesi için temel kabul edilmektedir. Eğer CO2 miktarı bu seviyeden düşük ise iç ortamdaki hava, kabul edilebilir iç hava kalitesindedir. Bu sınır değer göz önünde bulundurularak yapılan hava kalitesi ölçümü ile mevcut havalandırma sisteminin yeterli olup olmadığı ve ihtiyaçtan fazla çalıştırılıp çalıştırılmadığı da anlaşılabilir. Böylece hava kalitesi ölçümleri doğru yorumlanarak ihtiyaca göre havalandırma karekteristiği oluşturulabilir. Bunun sonucunda sadece ihtiyacın oluştuğu zamanlarda havalandırma sistemleri çalıştırılarak enerji verimliliği sağlanabilir.

İç ortam hava kalitesi zamana ve insan yoğunluluğuna göre sürekli değişkenlik gösteriyor ise havalandırma sistemine uygulanacak invertör sistemi ile maksimum enerji verimliliği sağlamak mümkün olacaktır. Bu sistemde sürekli ortamdan alınan CO2 değerlerine göre havalandırma fanı hızı otomatik ayarlanmakta ve gerektiğinde fan durdurulmaktadır. Yani ihtiyaç olması halinde havalandırma fanı hızlanmakta, ihtiyaç olmaması durumunda yavaşlamakta ve hatta durmaktadır. Böylece iç ortam hava kalitesi sabit tutularak maksimum enerji verimliliği sağlanmış olur.

Read 8296 times
Fri Jun 29 07:20:12 +0000 2018

HASTANELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER https://t.co/HjkgP6fikY
Wed Jun 13 15:05:54 +0000 2018

Sevdiklerinizle birlikte, şeker gibi bir bayram geçirmeniz dileğiyle; https://t.co/EiWfKQQHBl
Thu Jun 07 14:59:26 +0000 2018

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfı Yüksek Olan Binalara Teşvik Geliyor! https://t.co/MoSg2V7lHh
Tue Jun 05 12:12:00 +0000 2018

Az önce bir fotoğraf paylaştı https://t.co/wyuqWKf34S
Mon May 28 13:32:09 +0000 2018

Biliyor musunuz? https://t.co/mwvHVjCcli
Tue May 22 09:39:11 +0000 2018

BEST Enerji Kurucu ortağı İsmail CALAYIR, 24 Mayıs Perşembe günü saat 14:00 - 15:00 arası Austrotherm Türkiye'nin o… https://t.co/Ue4Fbr6fFX
Thu Mar 29 19:55:40 +0000 2018

9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı bugün başladı. Sn. Bakanımız @BeratAlbayrak Enerji Verimliliği Eylem Planını h… https://t.co/1WZ5Rnc74J
Sun Mar 11 10:31:31 +0000 2018

@ebebek Mağazalarında Nasıl Enerji Verimliliği Sağlıyoruz? #EnerjiVerimliligi https://t.co/RdtdukIl6l
Mon Jan 15 17:55:41 +0000 2018

RT @EnerjiPro: Enerjiyi Yönetmek, Enerjiyi İzlemek İle Başlar. #EnerjiTasarrufuHaftası #EnerjiVerimliliği #Enerji https://t.co/EKlvL7MebZ
Sun Dec 31 09:08:13 +0000 2017

Ho ho ho! https://t.co/wC97n3yvet

HAKKIMIZDA

BEST Enerji, Binalarda Enerji Verimliliğine odaklanmış ve tüm Türkiye'de faaliyetlerini yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketidir.

BEST ismi, İngilizce'de "En İyi" anlamına gelmesi ile birlikte, aynı zamanda "Binalarda Enerji verimliliği Sistemleri ve Teknolojileri" cümlesinin ilk harflerini almaktadır.