VAP Destekleri Danışmanlığı

Enerji Bakanlığından Enerji Verimliliği projelerinize %30 Hibe desteği. Hem enerji verimliliği sağlayın hem de %30 hibe desteği alın. Enerji Verimliliği projelerinize proje başı 1,5 milyon TL’ye kadar hibe desteği alabilirsiniz.

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri

VAP, Gönüllü Anlaşmalar ve 5. Bölge Destekleri

Enerji Verimliliği konusunda ülkemiz mevzuatında yükümlülüklerin olmasının yanında Enerji Verimliliği teşvikleri de bulunmaktadır. Bu teşvikler; Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP), Gönüllü Anlaşmalar ve 5. Bölge Teşvikleridir. 

Eğer Enerji Verimliliği yatırımlarınıza destek almak istiyorsanız projelerinize, hedeflerinize ve kurum yapınıza göre bu teşviklere başvurabilirsiniz. Burada VAP destekleri ve gönüllü anlaşmalar destekleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup 5. Bölge teşvikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

VAP Destekleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından KDV hariç toplam yatırım bedeli 5 milyon TL’ye kadar olan Verimlilik Artırıcı Projeler, proje bedelinin en fazla %30’u hibe ödemesi olacak şekilde desteklenmektedir.

Bu şekilde bakanlık tarafından işletme başı 5 adet VAP uygulamasına hibe desteği verilmektedir. Bu sayede 5 adet ve 5’er milyon TL ye kadar olan Enerji Verimliliği projelerine, proje başı 1,5 milyon TL hibe desteği alınabilmektedir. Toplam VAP destek ödemesi 7,5 milyon TL’ye kadar çıkmaktadır.

VAP Desteklerine Başvuru Şartları Nelerdir?

Yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan, sanayi/ticaret odasına bağlı faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan Endüstriyel İşletmeler VAP desteklerine başvurabilirler. Ticari ve hizmet binaları ile tarım sektörüne de bu desteklerin verilmesi konusunda gerekli mevzuat çalışmaları yürütülmektedir.

VAP desteklerine başvurusu yapılabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngördüğü Enerji Verimliliği yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülükler;

VAP Destekleri

Hangi Projeler VAP Desteği Alabilir?

VAP Destekleri kapsamında aşağıdaki şartlara uyan Enerji Verimliliği yatırımları desteklenmektedir.

Tesis yıllık enerji tüketimi eğer 1.000 TEP üzerinde ise aşağıdaki Enerji Verimliliği yatırımları destek kapsamı dışında kalmaktadır.

VAP Desteklerine Ne Zaman Başvurulur?

VAP desteklerine Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başvuru yapılmaktadır. 2020 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile yıl genelinde herhangi bir zamanda yapılan başvurular kabul edilmekteydi. Fakat 2022 yılında sadece Mart ayında VAP destek başvurularının kabul edileceği açıklanmıştır.

VAP Desteklerine Nasıl Başvurulur?

VAP Desteklerinden toplamda 5 Enerji Verimliliği yatırımı için yararlanabilirsiniz. Fakat her Enerji Verimliliği yatırımınız için anlaşacağınız bir EVD firmasının gerekli ölçüm, hesaplama ve analizleri içeren VAP dosyası hazırlaması gerekmektedir. Bu VAP dosyaları sadece Sanayide yetkili EVD firmaları tarafından hazırlanabilmektedir. Dolayısı ile VAP desteklerine başvurabilmek için bir EVD firmasıyla anlaşılmalı, gerekli ölçüm, analiz ve hesaplamalar yapıldıktan sonra EVD firmasının hazırladığı VAP dosyası ile bakanlığa başvurulmalıdır.

Başvurular https://evdes.enerji.gov.tr adresinden EVDES portalı üzerinden yapılabilmektedir. 

Eğer hesaplamalarda ve dosyalarda sorun yoksa bakanlıktan ön onay alan VAP başvuruları için bakanlık tarafından oluşturulan komisyon tesiste yerinde inceleme yapar. Komisyon incelemesinden sonra VAP başvurusuna onay verilir ve 2 yıllık uygulama süreci başlar.

Proje uygulaması 2 yıllık süre içerisinde tamamlanmalıdır. Süresinde tamamlanmayan uygulamalar için başvurular iptal edilir. Süresinde tamamlanan uygulamalar için bakanlığa bilgi verilir ve oluşturulan komisyon yeni durumu incelemek için tesisi ziyaret eder.

Öngörülen tasarrufun sağlanması durumunda destek ödemesi için onay verilir. Ödemenin onaylanması için ISO 50001 EnYS belgelendirmesi yapılmış olması gerekir.

VAP Destekleri Süreci

Gönüllü Anlaşmalar

5. Bölge Destekleri

9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.

Teşvik Edilecek Enerji Yatırımları;

– Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut duruma göre en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. Bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılmaktadır.

Faydalanılacak 5. Bölge Teşvikleri:

– Katma Değer Vergisi İstisnası,

– Gümrük Vergisi Muafiyeti,

– Vergi indirimi,

– Sigorta primi işveren hissesi desteği,

– Faiz Desteği,

– Yatırım yeri tahsisi.

 

5bolgetesvikleri
5. Bölge Teşvikleri

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi,

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi,

Vergi İndirimi: 

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması (5. Bölge için yatırıma katkı oranı % 30; Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı % 70),

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

İlave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanması,

Faiz Desteği:

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanması (5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı),

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

5. Bölge Teşvikleri Tablosu

Bu teşviklerden faydalanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.

Enerji Verimliliği yatırımlarında 5. bölge teşviklerinden yaralanmak isteyen yatırımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

Mevzuat & Yükümlülük

SANAYİ TESİSLERİ
TİCARİ ve HİZMET BİNALARI
KAMU BİNALARI

Yıllık Enerji Tüketimi 500 TEP ve üzeri olan Endüstriyel Tesisler VAP, Gönüllü Anlaşmalar ve 5. Bölge Teşviklerine başvurabilirler. 

Ticari ve Hizmet binalarının da enerji verimliliği teşviklerinden yararlanmasına yönelik karar alınmış olup, gerekli mevzuat altyapı çalışmaları sürmektedir.

Kamu binaları Enerji Verimliliği desteklerine başvuramazlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Toplam yatırım bedeli 5 milyon TL ye kadar olan ve kendini 5 yılın altında amorti eden Enerji Verimliliği yatırımlarına VAP destekleri verilmektedir. Güneş Enerji Sistemleri (sıcak su / buhar üretimi hariç) VAP desteklerinden faydalanamazlar.

Tesis yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP üzerinde ise 500 bin TL altındaki projeler, amortisman süresi 2 yılın altındaki projeler, aydınlatma, yalıtım ve 11 kW altı motor değişim projeleri desteklenmemektedir.

Enerji verimliliği desteklerinden yararlanmak için proje uygulanmamış, sözleşmesi yapılmamış ve faturası kesilmemiş olmalıdır.

VAP Desteklerine aynı anda 5 proje ile başvurulabilir. Projeler tamamlandıkça, tamamlanan projelerin yerine farklı projelerle tekrar başvuru yapılabilir.