VAP Destekleri Danışmanlığı

Enerji Bakanlığından Enerji Verimliliği projelerinize %30 Hibe desteği. Hem enerji verimliliği sağlayın hem de %30 hibe desteği alın. Enerji Verimliliği projeleriniz varsa proje başı 1,5 milyon TL’ye kadar hibe desteği alabilirsiniz.

Broşür

Şirketimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tanıtım dosyalarımızı indirin.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Birlikte Çalışmaya
Ne Dersiniz?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz. Ya da şimdi bizi arayın.

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri

VAP ve Gönüllü Anlaşmalar

Enerji Verimliliği konusunda yükümlülüklerin olmasının yanında Enerji Verimliliği teşvikleri de bulunmaktadır. Bunların başında Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) ve Gönüllü anlaşmalar destekleri bulunmaktadır.

VAP Destekleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından KDV hariç toplam yatırım bedeli 5 milyon TL’ye kadar olan Verimlilik Artırıcı Projeler, proje bedelinin en fazla %30’u hibe ödemesi olacak şekilde desteklenmektedir.

Bu şekilde bakanlık tarafından işletme başı 5 adet VAP uygulamasına hibe desteği verilmektedir. Bu sayede 5 adet 5’er milyon TL ye kadar olan projelere proje başı 1,5 milyon TL hibe desteği alınabilmekte olup. Toplam VAP destek ödemesi 7,5 milyon TL’ye kadar çıkmaktadır.

VAP Desteklerine Başvuru Şartları Nelerdir?

Yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan, sanayi/ticaret odasına bağlı faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan Endüstriyel İşletmeler VAP desteklerine başvurabilirler.

Fakat bu işletmelerin VAP başvurusu yapabilmeleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngördüğü Enerji Verimliliği yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

Bu yükümlülükler;

VAP Desteklerine Nasıl Başvurulur?

VAP Desteklerinden toplamda 5 VAP yatırımı için yararlanabilirsiniz. Fakat her VAP yatırımınız için anlaşacağınız bir EVD firmasının gerekli ölçüm, hesaplama ve analizleri içeren VAP dosyası hazırlaması gerekmektedir. Bu VAP dosyaları sadece EVD firmaları tarafından hazırlanabilmektedir. 

Raporlama Safhasında; öncelikle tesisle ilgili genel görüşlere yer verilirek, son 3 yılın Enerji Tüketim Karakteristiğine yer verilir. Ardından tesiste bulunan sistemlerin özelliklerine, inceleme / analiz notlarına, alınan ölçümlere yer verilerek bu sistemlerle ilgili öneri ve Verimlilik Artırıcı Projeler detaylarıyla belirtilir. Son olarak Enerji Verimliliği yolunda izlenmesi ve yapılması gerekenler yer alır.

Enerji Etüdü raporları, Enerji Bakanlığının belirlediği etüt rapor formatına göre hazırlanır.

Mevzuat & Yükümlülük

Enerji Etüdü çalışması “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği kapsama giren tesislerin belirli periyotlarla yaptırması zorunlu olan bir çalışmadır.

Enerji Etüdü; belli büyüklükteki Sanayi Tesisleri, Ticari ve Hizmet Binaları ve Kamu Binaları için zorunludur. Zorunluluk kapsamına giren tesisleri görmek için aşağıdaki menüyü kullanabilirsiniz.

SANAYİ TESİSLERİ
TİCARİ ve HİZMET BİNALARI
KAMU BİNALARI

Yıllık Enerji Tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan Endüstriyel Tesisler her 4 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmalı ve Etüt Raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir. 

Enerji Tüketimi miktarı yıllık 1.000 - 5.000 TEP arasında olan Endüstriyel İşletmeler Enerji Etüt raporlarını 2023 yılı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Tesisinizin TEP hesabını yapmak için TEP Hesap Tablosu'nu kullanabilirsiniz. Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız.

Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzerinde olan ticari ve hizmet binaları her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Ticari ve Hizmet Binaları için 2015 yılı ve 2019 yılı olmak üzere 4 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire çıkarılmıştır. Bu nedenle 3. Enerji Etütleri 2026 yılında yaptırılmalıdır.

Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız.

Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzerinde olan Kamu Binaları her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Kamu Binaları için 2011 yılı ve 2021 yılı olmak üzere 10 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire indirilmiştir. Bu nedenle 2021 yılında 2. enerji etütleri yaptırıldıktan sonra 3. enerji etütleri 2028 yılında yaptırılmalıdır.

Tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız cezalı duruma düşmemek için bir an önce Enerji Etüdü çalışmasını yaptırmalı ve bakanlığın belirlediği tarihlere uymalısınız. 

Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Etüdü yaptırmak yıllık 1.000 TEP ve üzeri enerji tüketen Endüstriyel İşletmeler, 20.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip Ticari ve Hizmet Binaları ile 10.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip Kamu Binaları için zorunludur. 

Enerji Etüdü için yaptırma zorunluluğu varsa öncelikle bakanlığın belirlediği etüt tarihlerine uyulmalıdır. Zorunluluğu olan sanayi tesisleri 4 yılda bir, binalar ise 7 yılda bir enerji etüdü yaptırmalıdır.

Zorunluluk olmasına rağmen yaptırılmadıysa bir an önce yaptırılmalıdır.

1.000 - 5.000 TEP arasında yıllık enerji tüketimi olan endüstriyel işletmeler 2023 yılı sonuna kadar enerji etüdünü yaptırmalıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuracak olan işletmeler enerji etütlerini yaptırmalıdır.

%15 tasarruf hedefi bulunan kamu binaları enerji etüdünü bir an önce yaptırmalıdır.

Enerji Performans sözleşmesi (ESCO anlaşması) yapacak kamu ve özel işletmeler enerji etüdünü yaptırmalıdır.

Yüksek enerji tüketimine karşı çözüm aranıyorsa, ısıtma, soğutma, havalandırma problemleri yaşanıyorsa enerji etüdü bir an önce yaptırılmalıdır.

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 10. maddesi gereği çeşitli idari para cezaları söz konusu olup bu cezalar her yıl yayınlanan tebliğ ile duyurulmaktadır.

Buna göre 2021 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının istediği belge ve bilgilerin iletilmemesi durumunda 186.632 TL. Eksik bilgi iletilmesi durumunda 37.316 TL idari para cezalarıyla karşılaşmak mümkündür.