Skip to main content

Enerji Yönetimi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]enerji yonetimi

 

Enerji Yönetimi, tesisin enerji tüketim karakteristiğinin çıkarılması, enerji tüketen tüm sistemlerinin detaylı analiz edilmesi, bu sistemlerin verimlerinin izlenmesi, enerji tüketiminin izlenmesi ve verimlilik artırıcı projelerin oluşturularak uygulanması ile olur.

Enerji Verimliliği Çalışmaları ‘nın yapılması ise uzmanlık ve deneyim ister. Bu nedenle Best Enerji Yöneticileri, konusunda uzman sertifikalı Enerji Yöneticilerinden ve Etüt Proje Uzmanlarından oluşmaktadır.

Aylık saha çalışmalarımız ile ön enerji etüdü, enerji tüketim analizi, enerji kalite analizi, enerji tüketen sistem analizi, enerji fatura analizi, periyodik verimlilik ölçümleri, yasal bildirimler ve değerlendirmeler yaparak Verimlilik Artırıcı Projeler üretmekteyiz.

Yıl içerisinde 4 farklı mevsimde de saha çalışmaları yapılmakta ve yapılacak ölçümler ölçümler mevsim şartlarına göre belirlenmektedir.

 

 

bina enerji yönetimi

 

İyi Bir Enerji Yönetimi;

✔ Kanuni Yükümlülüklerinizi yerine getirir,
✔ Enerji Verimliliği sağlar,
✔ Enerji maaliyetlerinizi düşürür,
✔ Karbon salınımını düşürür,
✔ Yeşil Tesis konseptini ön plana çıkarır,
✔ Mevcut enerji tüketim durumunu görünür kılar,
✔ Çalışan farkındalığını artırır,
✔ ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı altyapısını hazırlar,
✔ Kalite ve Prestiji artırır…

 

 

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

Enerji Yöneticisi Yükümlülüğü:

 1. Toplam 20.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 500 TEP üzeri enerji tüketimi olan Ticari ve Hizmet Binaları,
 2. Toplam 10.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 250 TEP üzeri enerji tüketimi olan Kamu Binaları,
 3. Toplam yıllık 1.000 TEP üzeri enerji tüketen Endüstriyel İşletmeler,

Enerji Yöneticisi bulundurmak Yükümlülüğündedir…

Enerji Yönetimi Faaliyetleri:

“Enerjinin Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”in 8.1. maddesine göre Enerji Yönetimi faaliyetleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

 1. Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması; enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması; bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
 2. Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi,
 3. Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
 4. Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
 5. Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 6. Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,
 7. Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
 8. Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 9. Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
 10. Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkanların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,
 11. Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,
 12. Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
 13. Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salımlarının ve enerji verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi.

Yönetmeliğin 8.2. maddesi uyarınca Enerji Yöneticisi görevlendirmekle yükümlü tesisler ayrıca tesisteki enerji yönetim sistemini, belgelendirmeye esas ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine göre kurmakla yükümlüdür. ISO 50001 EnYS ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]