Skip to main content

Enerji Verimliliğinde 30 Milyar Dolarlık Tasarruf Öngörülüyor

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planına göre 15 yılda 30 milyar dolarlık tasarruf öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Enerji Verimliliği 2017-2023’e göre çeşitli alanlarda enerji verimliliğine ilişkin 55 faaliyet planlanıyor. Söz konusu 55 eylemin uygulanma süreleri 1 ile 40 yıl arasında değişiyor. Eylem planında Türkiye’nin enerji ihtiyacının 2023 yılına kadar %14 oranında azaltılması amaçlanıyor.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’e göre, binalarda enerji verimliliği uygulamalarından çatılarda güneş enerjisi kurulmasına kadar tarım, sanayi, ulaşımın da yer aldığı birçok alanda enerji verimliliği uygulamaları yapılacak.  Kamu ve özel sektör tarafından yapılacak yatırımlarla 15 yıl içinde 30,2 milyar dolarlık tasarruf yapılması bekleniyor. Söz konusu plan kapsamında 2023 yılına kadar 10,9 milyar dolarlık yatırımla kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları Yeniden Düzenlenecek

Eylem planı kapsamında Türkiye’deki binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve halkın bilgilendirilmesine yönelik rehber dokümanlar hazırlanacak. Planda binalarda Enerji kimlik Belgesi uygulamasına yönelik açıklamalar da var. Buna göre enerji sınıfı en az “C” olması gereken yeni binalarda enerji sınıfının “B” ya da “A” sınıfına yükseltilmesi için yapılması gereken yatırımlar özendirilecek. Teşvik amaçlı bina sahipleri doğrudan ya da dolaylı desteklenecek.

Binalarla ilgili bir diğer konu ise Türkiye’de kentsel ve kırsal alanlardaki binaların sayısı ve tipolojisine ilişkin bir envanter oluşturulması. Böylelikle, binalar enerji verimliliği açısından ulusal veri tabanı oluşturularak değerlendirilebilecek ve belirli ölçekteki binaların gerçek enerji tüketim ve emisyon değerleri toplanabilecek.

Detaylı Fatura Sistemine Geçilecek

Tüketicilerin bilinçlenmesi ve daha önceki tüketimleriyle kıyaslama yapabilmesi için doğal gaz ve elektrik faturalarına yeni detaylar eklenecek. Enerji tasarrufu sağlamak için enerjiden tasarruf olanakları, enerji verimliliği iyileştirme önlemleri, enerji tüketiminde verimliliğe engel alışkanlıkların değiştirilmesi hakkında bilgilerin yer aldığı bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor. Uygulama Enerji tedarik şirketleri ile işbirliği yapılarak hazırlanacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Teşvik Edilecek

Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik engellerin oradan kaldırılması için çalışmalar yapılacağı, idari süreçlerin kolaylaştırılacağı bilgilerine de yer veriliyor. Plan kapsamında güneş paneli kullanan binaların şebeke işletmecileriyle mahsuplaşması kolaylaştırılacak. Binanın güneşten ürettiği ısı ve elektrik enerjisinin tüketiminden fazlasının satışına yönelik gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Eylem planındaki kategoriler için 6 ayrı izleme ve denetleme komisyonu kurulması planlanıyor. Bu komisyonlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan en az 1 uzman yer alacak. Bahsi geçen komisyonlar 2018 Mayıs ayından başlamak üzere atışar aylık aralıklarla her sene Mayıs ve Kasım aylarında denetlemeler yapacak. Komisyonlar denetlemelerde eylemlerin gerçekleşme olasılıklarını değerlendirecek ve ek önlemler ilan edecek.

Enerji verimliliği anlamında 2018 yılının enerji yoğunluğunun azaltılıp tasarrufun sağlanacağı ve yeni çalışmaların hız kazanacağı ‘odaklanma yılı’ olması planlanıyor.

No Comments yet!

Your Email address will not be published.