Skip to main content

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği Yayınlandı

“Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği” 6 Temmuz 2018 Tarihli ve 30470 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

 

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği Yayınlandı. Şimdi Ne Olacak?

6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği” yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre; tesisler Enerji Verimliliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusunda denetlenecek ve gerekli durumlarda idari yaptırımlar uygulanacak.

Denetimler Kimleri Kapsıyor?

 
Enerji Verimliliği Kanununca yükümlülüğü bulunan tüzel kişileri kapsamaktadır. Başta, 20.000 m2 üzeri Ticari Binalar, 1.000 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi Endüstriyel İşletmeler, 10.000 m2 üzeri Kamu Binaları kapsama girmektedir. Ayrıca Enerji Kimlik Belgesi konusunda 50 m2 üzeri tüm binalar kapsama girmektedir.
Enerji Verimliliği YükümlülüklerDenetimler Hangi Konuları Kapsıyor?
 
Denetimler Enerji Verimliliği Kanununda yer alan yükümlülükleri kapsamaktadır.
Başlıca yükümlülükler;
  • Enerji Yöneticisi bulundurmak,
  • 4 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmak,
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmak,
  • Enerji İzleme altyapısını oluşturmak ve
  • Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesidir.
  • Bunlar dışındaki diğer yükümlülükler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Denetimler Ne Zaman/Nasıl Yapılacak?

Yönetmeliğe göre denetimler periyodik ve şikayet bazlı yapılacaktır. Denetimler başlamadan YEGM’nün tüm tesislere bilgilendirme yazısı göndermesi beklenmektedir.
Denetçilere denetim imkanlarının sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin verilmesi, tutanakların imzalanması zorunluluğu bulunmaktadır. Gizlilik gerekçesi ile bilgi/belge vermekten kaçınılamaz.

Eksiklikleriniz Varsa Ne Yapmalısınız?

Yükümlülükleriniz konusunda bilgi sahibi olmalı, eksikliklerinizi denetimlerden önce tamamlamalısınız. Genellikle Enerji Yöneticisi bulundurma ve Enerji Etüdü yaptırma yükümlülükleri bilinmekte olup, ISO 50001 Enerji Yönetim sisteminin kurulma ve Enerji İzleme alt yapısının oluşturulması pek bilinmemektedir. Bu nedenle çoğu tesiste eksiklikler bulunmaktadır.
Söz konusu denetimler sırasında eksiklikleriniz tespit edildiğinde bu eksiklikleriniz tutanakla bildirilir ve tamamlanması için ek süre verilir. Fakat bu süre ISO 50001 sistem kurulumu ve Enerji Etüdü yaptırılması için yeterli olmayabilir. Denetimlerden önce eksikliklerin tamamlanması önemlidir.
Bu konuda firmamızdan, yada yetkili diğer Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmalarından destek alabilirsiniz. Destek alacağınız firmanın bu konuda donanımlı/bilgili olmasına dikkat ediniz.

Cezalar Ne Kadar?

Verilen ek süre sonunda yükümlülükler yerine getirilmediği taktirde Enerji Verimliliği Kanununun 10. maddesine göre cezai yaptırımlar uygulanır. Cezalar tebliğ edildikten bir ay içerisinde ödenmelidir. 1 yıl içerisinde iki kere usulsüzlük tespit edilmesi durumunda cezalar iki kat uygulanır.
 

Ceza Alan Tesisler Duyurulacak mı?

Yönetmeliğe göre; kamuya açıklanması uygun görülen cezalar, ilgili tarafın ticari sırlarını ifşa etmeyecek şekilde kamuoyuna duyurulacaktır.
Detaylı bilgi için yönetmeliği inceleyebilir ve firmamızdan destek talep edebilirsiniz.

 

No Comments yet!

Your Email address will not be published.