Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları

site_image_12

Enerji kimlik belgesi fiyatı için tam olarak net bir tutar söylemek pek de mümkün değildir. Bunun nedeni enerji kimlik belgesinin sadece tek bir daire başına verilen bir belge olmadığından dolayıdır. Enerji kimlik belgesi bir binanın tamamına verilmektedir. Buna istinaden binanın büyüklüğü ve kat sayısı gibi veriler fiyat konusunda önemli bir değiştirici faktöre sahiptir.

Fiyatları hakkında detaylı bir giriş yapmadan önce EKB yani enerji kimlik belgesini kısa bir şekilde tanımlayalım. Binalarda veya sitelerde kullanılmakta olan enerjinin optimum düzeyde verimli kullanılması, bir çoğumuz tarafından fütursuzca kullanılması nedeniyle bu israfın önüne geçmek için, doğal çevremizin gelecek nesile umut olması için, binanın minimum düzeyde enerji gereksinimi, enerji harcamasının sınıflandırılması, binanın ya da sitenin yalıtım özellikleri ve binanın soğutma- ısıtma gibi sistemlerinin ne kadar verimli olduğunu gösteren belge özelliği barındırmasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Maliyetleri Ne Kadardır?

İlk site için maliyeti baz alırsak enerji kimlik belgesi fiyatı 600 TL, ilk bina ve geriye kalan 20 bina için 200 TL olacaktır. Toplam fiyat ise 600+ (20×200) = 4.400 TL olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Binalarda Zorunludur?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yükümlerine istinaden, yönetmelik içerisindeki bütün binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınması yükümlülüğü çıkarılmıştır.

Enerji Kimlik Belgesinde Fiyat Belirlenirken Önem Arz Eden Unsurlar:

  • Binanın yaşı: Fiyat belirleme aşamasında binaların kaç yaşında oldukları önemli bir unsurdur. Eski binalar daha çok enerji harcamaktadırlar.
  • Binaların ısıtma sistemleri: Sistemin merkezi ya da kombi olması fiyata etki etmektedir.
  • Belgenin ruhsat veyahut iskân için mi gerektiği: Yapı izinleri için mi gerektiği önemli bir noktadır.
  • Total kullanım alanı: Kullanım alanı baz alınarak harcanan enerji hesaplanır ve ardından binanın enerji sınıfı değeri ortaya çıkar.
  • İnşaat ruhsatının tarihi: Yeni yapılmış binalar ile eski yapılmış binalar arasındaki fiyat farkı önemli bir rol oynamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Metrekare Fiyatları Ne Kadardır?

Her binaya göre farklılık içermektedir. Örneğin 700 metrekare altındaki binalarda bu fiyat 320 TL gibi bir tutarı göstermektedir. Diğer konutlara ücret 500 TL ile 10000 TL gibi bir fiyat arasında farklılık gösterebilir.

Enerji Kimlik Belgesinde Örnek Fiyat Hesaplaması

Enerji kimlik belgesi fiyatları konusunda örneğin, üç katlı bahçeli bir ev ile on bir katlı ve kırk beş daireli bir bina arasında birim metrekare ve daire başı fiyat arasında belirgin bir fark olur. Toplamında ise enerji kimlik belgesi ücretine yansır.

Örnek bir hesaplama ile pekiştirme yapalım. Örneğin, 30 daireli bir bina dairesi birim fiyatı 30 TL’den 30×30 = 600 TL enerji kimlik belgesi ücreti yansırken, bahçeli bir evin enerji kimlik belgesi 300 TL olmuştur. Bu yapılan hesaba göre birim fiyatlar 300 TL ve 30 TL düşünülmüştür ve yapı büyüme gösterdikçe fiyat azalma eğilimine girmiştir.

Diğer bir enerji kimlik belgesi fiyat hesaplama örneği ise tip yapıdır. Misal, 60 daireli 3 aynı tip bloklu bir sitede daire başına 10 TL’den 60×10 = 600 TL ve 200 TL tip blok ücretiyle toplam 800 TL fiyat çıkarken, 60 daireli 11 aynı tip bloklu sitede 60×11 = 660 TL diğer tip bloklar için ise 200 TL blok başına ücret alınır. Toplam ücret (10×200) + 660 = 2000+ 660 = 2660 TL olacaktır. Bu verilere göre, iki bloklu sitede daire birim fiyatı 800/100 = 8 TL, on bloklu sitede daire birim fiyatı 2660/660 = 4,03 TL yansıtmaktadır.

Leave A Comment