Enerji Etüdü Nedir?

site_image_01

Enerji etüdü, işletmenin konfor ve üretim ölçünlerinden ödün vermeden aynı işi ya da aynı konforu minimum enerji tüketimiyle nasıl yapılabilir mantığıyla işletmede gerçekleştirilen bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama süreçlerinden oluşmaktadır. Bu aşamalar eşliğinde tesis ve sahalar için kullanıma uygun ekipmanlarla çeşitli teknikler ile yapılan farklı ölçümlerin gerçekleştirildiği uygulamalara enerji etüdü denir.

İşletmeler, enerji etüdüyle birlikte enerji tasarrufları hakkındaki kapasitelerini ve mevcut olan enerji tüketimini ne denli verimli bir şekilde işlemekte olduklarını, ne yaparlarsa enerji verimliliği sağlayacaklarını öğreniyorlar. Bunun sonucunda enerji tüketim maliyetleri epeyce bir azaltmaktadırlar.

Yapılan enerji etüdü çalışmasına başarılı diyebilmemiz için enerji etüt raporunun işletmeye belirli bir kriterler sunması gereklidir. Öncelikle olmazsa olması araştırma yapılan tesis veya saha hakkında kapsamlı bir çalışma performanslarını gösteren bilgiler sunmalıdır. Ayrıca yukarıda da bahsettiğimiz gibi çeşitli teknikler ile yapılan her farklı ölçüm için finansal analizler sunmalıdır.

Enerji etüdünü, ön enerji etüdü ve detaylı enerji etüdü olarak iki kısma ayırabiliriz.

Enerji Etüdü Nasıl Yapılır?

Amacımız enerji verimliliğini en iyi düzeyde sağlayarak maliyet düşüren fırsatlar oluşturmaktır. Peki enerji etüdü nasıl yapılır?

 1. Öncelikle şart ve hedefler belirlenip belirgin bir şablon oluşturulmalıdır.
 2. Etüdü gerçekleştiren etüt proje uzmanı nezdinde en uygun enerji politikası seçilerek enerji tasarrufu imkanları araştırılmalıdır.
 3. Maksimum bir enerji tasarrufu için oldukça iyi bir EVD firmasının seçilmesi önemlidir.
 4. Enerji etüdünü yapacak takımın bu işte oldukça iyi ve deneyimli olması gereklidir.
 5. Enerji etüdü takımı, Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji yöneticisi ve etüt proje uzmanlığı sertifikalarına sahip mühendislerden oluşmalıdır.
 6. Enerji verimliliği için gerekli olan tüm bilgi ve işlemler net bir şekilde belirlenmelidir.
 7. Doğru istatistiklerle çalışması gerçekleştirilen enerji etüdü raporu amacımız olan enerji verimliliği için oldukça önemli bir yere sahiptir.
 8. Önerilen Enerji Verimliliği önlemlerinin bir plan dahilinde uygulanması gereklidir.

Enerji Etüdü Neden Yapılır?

Enerji etüdü işletmede enerjinin nasıl kullanıldığını bilmek ve gerekli dokunuşların yapılmasını sağlayarak maksimum enerji tasarrufundan yararlanmak için yapılır. Bir de enerji programı veyahut projesinin başarısını ve ekonomisini değerlendirmek koşuluyla da yapılabilir.

Enerji etüdü, sağladığı faydaların yanında aynı zamanda bir zorunluluktur. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince 10.000 m2 üzeri inşaat alanına sahip kamu binalarında, 20.000 m2 üzeri inşaat alanına sahip ticari binalarda, yıllık 1.000 TEP üzeri enerji tüketen endüstriyel tesislerde periyodik olarak Enerji Etüdü yaptırmak zorunludur. Daha detaylı bilgi için Enerji Etüdü hizmet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

TEP nedir?

Enerji Etüdünde Dikkat Ettiğimiz Noktalar

Etüt esnasında aşağıda listelenen noktalara öncelik verilmektedir.

 • Yakma sistemlerinde yakıtların verimli bir şekilde yakılması,
 • Isı transferi, ısıtma ve soğutmada maksimum verimin sağlanması,
 • Soğuk ve sıcak kısımlarda ısı yalıtımının ölçünlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Isı kullanan, dağıtan ve üreten bütün ünitelerin yalıtılıp ısı kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak,
 • Isının dönüştürülmesinde verimliliğin optimum düzeyde sağlanması,
 • Elektrik tüketiminde kayıpların engellenmesi,
 • Elektrik enerjisinde ısıya ya da mekanik enerjiye dönüştürülmesinde maksimum verimin sağlanması,
 • Makine kontrol uygulamalarıyla insan faktörünün minimum düzeye çekilmesi,
 • Kesintisiz enerji sağlayacak girdilerin oluşturulması,
 • Seçilecek olan makinaların enerji verimliliği en yüksek olanlardan seçilmesi, kalite güvenlik sistemlerine ve ölçünlerine dikkat ederek seçilmesi,
 • İstemediğimiz ısı kayıplarının minimum bir düzeyde olacak biçimde projelendirilip etüdün projeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Montaj sürecinde enerji verimliliğiyle alakalı cihazların monte edilmesi,
 • Isı pompası, kojenerasyon ve yenilenebilir enerji uygulamalarının analizinin sağlanması,
 • Aydınlatma seçiminde elektronik balastların, yüksek verimli lamba ve armatürlerin aydınlatma kontrol sistemlerinin tercih edilmesi ve güneşten daha fazla fayda sağlanması,
 • Enerji dönüştüren veya tüketen ekipmanlar için ilgili kanun nezdinde öne sürülen asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,
 • Camlama yapımında düşük yayınım gösteren ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin tercih edilmesi enerji etüdünde en çok dikkat ettiğimiz noktalardan bazılarıdır.

Firmamızdan enerji etüdü hizmeti almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.