Skip to main content

Buhar Kapanı (Kondenstop) Testi

Best Enerji

Buharlaştırma, ısıtma, kurutma ve ısıl enerji gerektiren birçok üretim tesisinde kullanılmaktadır. Bu enerji buhar kazanlarında sağlandıktan sonra tesisatta verilir. Tesisat üzerindeki enerji kayıplarını minimuma indirmek için yalıtım yapılmış olsa da buhar kendini taşıyan boruları ısıtmaya çalışacak ve yoğunlaşarak borunun alt kısmında su oluşturacaktır. Bu oluşan suya kondens adı verilir.

Kondensin boruda kalması durumunda, buharla ısı transferiyle enerji kaybı ve ilerleyen zamanda kondens boruyu daha çok dolduracak, sonuçta buharla beraber sürüklenerek koç darbelerine ve ileri aşamada buharın geçiş yollarını bloke etmeye başlayacaktır. Bu yüzden, buharın kaçmasına izin vermeden, oluşan bu kondensi borulardan tahliye edecek otomatik bir tesisat elemanına gereksinim vardır. Bu maksatları yerine getirmek için buhar kapanları kullanılır. Bu tesisat elemanlarının sağladıkları buhar verimliliği ve güvenlik hiçbir şart altında tartışılamaz. Benzer şekilde kondenstoplar, eşanjör gibi ısı transferi noktalarında da kullanılmaktadır.

Kondenstoplar sadece yoğuşmaların tahliyesinde kullanılmaz. Sistemler kapatıldığında borularda buharın yerini hava alır. Tekrar açıldığında önden giderek buharın olması gereken çıkış noklarına kadar gider. Kondenstop sayesinde tesisatteki yoğuşmamış gazların da tahliyesi sağlanır. Aksi takdirde bu gazlar efektif ısı transferinde engel oluşturur.

Buhar kapanlarının üç ana fonksiyonu vardır;

  1. Oluşan kondensi tahliye etmek,
  2. Tahliye sırasında buharın kaçmasına mani olmak, buharı kapanlamak (anlamı buradan geliyor),
  3. Hava ve yoğuşmayan gazları tahliye etmek.

Buhar tesisatının güvenli ve en yüksek verimle çalıştırılabilmesi için buhar hattında oluşan kondensin ve havanın hızlı bir şekilde tahliye edilmesi gerekir.

Buhar Kapani21Buhar devrelerinde, kondenstoplar kapalı kalırsa, bağlı olduğu buhar cihazındaki buhar çekişi aniden azalır. Aksine kondenstop açık kalırsa, buhar kaybına neden olur. Arıza nedeniyle kondenstoptan kaçan buhar, önemli enerji israfına neden olur.

Kondenstoptan kaçan buhar başka bir önlem alınmamışsa, açık kondens hattıyla direkt olarak dışarı atılır. Bu kaçağın önlenmesi için kondenstopların bakımlarının zamanında yapılması gerekir.

 

Buhar Kapani11Diğer bir deyişle sistemdeki kondenstopların sağlıklı bir şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu düzenli bakım ve kontrollerin yapılmasıdır.

Tercihen altı ayda bir veya yılda bir kereden az olmamak kaydıyla yapılmasını önerdiğimiz bakım onarım çalışmalarının hemen ardından yapılacak kondestop kontrolleri enerji verimliliğini en üst seviyeye taşımanın ve sistem duruşlarını en aza indirmenin en kesin yoludur.

BEST Enerji, Buhar kapanlarında ultrasonik dedektör ve termal kamera ile ölçümler alarak arızaları tespit etmekte ve raporlamaktadır. Sunduğumuz raporda buhar kapanı arızaları net olarak gösterilerek düzeltilmesi durumunda elde edilecek tasarruf oranları yer almaktadır.

Buhar Kapanı kontrollerinin sağlayacağı bazı avantajlar:

Kontrolleri yapılan tüm kondenstoplar markalanarak bir veri tabanı oluşturulur.

Ultrasonik test cihazıyla tüm markalanan kondenstoplar çalışırken test edilir ve sonuçlar kaydedilir. Testler esnasında çalışma şartları, kondenstopun tipi, montajının doğru yapılıp yapılmadığı ve kondenstop tipinin kullanıldığı yere uygun olup olmadığı gibi önemli bilgiler de kaydedilir. Kontrollerin yapıldığı noktalarda ekibimiz tarafından gözlenen diğer aksaklıklar da ( bypass hattındaki kaçaklar, yanlış cep dizaynı vb.) not edilerek sonuç raporunda yerini alır.

Kontrol işleminin tamamlanmasının ardında mevcut durumun verimliliğini ortaya koyan bir rapor hazırlanır. Bu raporda mevcut durumun tüm açıklığıyla ortaya konulmasının yanında iyileştirmelerle ilgili önerilerimiz ve geri dönüş süresi gibi önemli bilgilerde yer alır.

No Comments yet!

Your Email address will not be published.