Skip to main content

Basınçlı Hava Kaçak Tespiti

Best Enerji

Basınçlı hava hiç temiz değildir. İçinde boru malzemesinin katmanları, demir oksitle birlikte diğer kirli ve zararlı partiküller bulunur. Sistem basınç altında çalıştıkça küçük delikler daha da büyür ve yeni delikler oluşur. Dolayısıyla kaçaklar nedeniyle üretimin ihtiyacı olan hava yetersiz kalacak ve mühendislik departmanından basıncın yükseltilmesi istenecektir. Buda kirli partiküllerin hızını artırdığından mevcut deliklerin büyümesi hızlanacak, enerji kayıpları artacak ve ek kapasite ihtiyacı doğuracaktır.

Bir çok fabrikada mevcut en büyük motorlar genellikle kompresörlere aittir. Daha az hava kaçağı demek bu motorlara binen yükleri azaltmak anlamına gelir. Buda toplam elektrik tüketimini %10 ile %15 arasında azaltmak, ayrıca bu önemli motor ve kompresörlerin ömrünü uzatmakla eşdeğerdir.

Hava kaçakları bir basınçlı hava sistemindeki gereksiz enerji sarfiyatının en önemli sebeplerinden biridir. Bazı durumlarda kompresörün ürettiği basınçlı havanın %20-%30’u kadarı hava kaçakları sebebiyle işletmede kullanılamadan atmosfere karışmaktadır. Gerekli öncül kaçak çalışmaları (kaçak tespiti ve onarımı) ve sürekli sistem performansı incelemeleriyle basınçlı hava sistemindeki hava üretiminin %90’ından fazlasının yararlı işe dönüştürülmesi sağlanır ve sistem enerji sarfiyatı sadece işletme ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşir. Ayrıca kaçaklar sebebiyle sistem çıkış basıncında oluşabilecek düşüşlerin önüne geçildiği için son kullanım noktalarındaki ekipmanlarının verimsiz çalışması engellenir ve üretim süreçlerinin aksamadan devamı sağlanır.

Gözlemlemeler sonucunda hava kaçaklarının çoğunlukla kaplinlerde, bağlantı elemanlarında, borularda, hava hortumlarında, eklem noktalarında, tahliyelerde ve vana kollarında gerçekleştiği görülmüştür. Bu kaçakları onarmak bazen bir bağlantıyı sıkılaştırmak kadar kolay olsa da bazen sorunlu ekipmanın değiştirilmesi gibi maliyetli de olabilmektedir.

Bir basınçlı hava sisteminde hava kaçağı olup olmadığının ve kaçağın boyutunun hesaplanması sistemde bir debimetre var ise kolayca gözlemlenebilir. Aksi durumda ise sistemdeki tüm hava kullanan ekipmanları kapatıp start&stop yöntemiyle kontrol edilen kompresörün çalışma döngüsü hesaplanabilmektedir. Böylece kaçağın ne kadar hava kapasitesi harcadığı kompresörün nominal kapasitesinin bu oranla çarpılması sonucu bulunmuş olur. Modülasyon yöntemiyle kontrol edilen kompresörlerde ise hassas bir basınç göstergesi ve kronometre ile belirli iki basınç değeri arasındaki basınç artışı süresinin basınç artış-azalış (toplam) süresine oranlanır. Sonuçta bu oran yine kompresörün nominal kapasitesi ile çarpılarak kaçaklarda kaybedilen basınçlı hava kapasitesi hesaplanabilir.

Basınçlı hava sistemlerinde en ufak kaçakların dahi, enerji maliyeti tahsisinde kendini ne kadar hızlı fark ettirdiğini, yayımlanan makaleden açık bir şekilde öğrenebilirsiniz:

10 bar ağında 1mm büyüklüğündeki sızıntı dahi 0,1 m³/dak. basınçlı hava kaybına yol açar. Bu kaybı bir yıla yaydığımızda yaklaşık 700 Euro’luk bir ek maliyet ortaya çıkıyor. 4 mm çapında bir sızıntı durumunda ise, bu sayılar 1,62 m³/dak ve 11500 Euro’ya yükseliyor (0,10 Euro/kWh tutarında elektrik fiyatı esas alınarak hesaplanmıştır). Ve genelde bir sızıntıdan daha fazlası bulunur: pratik deneyimler büyük sanayi hava basıncı ağlarında, basınçlı havanın sızıntılar nedeniyle %30 kadar kaybolduğunu gösteriyor.

Bu bilgilerden alınan sonuç: basınç hava ağlarında düzenli sızıntı tespitleri her durumda önerilmeye değerdir.

(Kaynak: Getränkeindustrie Ekim 2011, sayfa 36)

Basincli Hava Kacak Tespiti1Hava kaçak noktalarının belirlenmesinde ise eğer ortam gürültü değilse kaçaktan gelen tiz hava sesi takip edilerek bulunabildiği gibi ultrasonik akustik algılayıcılar yardımıyla da kolayca tespit edilebilir. Bu gözlem ve/veya ölçümler tüm hava dağıtım sistemi boyunca yapılarak kaçak noktaları belirlenir ve gerekli onarım işlemleri yapılarak sistemin verimliliğinin arttırılması sağlanır.

Basınçlı hava kaçakları duyulan ve duyulamayan (ultrasonik) iki ses üretir. Duyulan ses bölümü, ultrasonik olmadığı için bir yönde ilerlemez ve fabrika gürültüsü altında normal bir ses ölçüm cihazıyla yakalanması zordur. Oysa kaçağın ultrasonik yayının bir yönde ilerler. Bu özellik sayesinde Ultrasonik Dedektörlerimizle çevre gürültüsünü filtre ederek hava kaçaklarını kolayca yakalıyoruz.

BEST Enerji olarak, uzman kadromuz ile tesisinizdeki hava kaçaklarını ultrasonik dedektörler ile tespit edip raporluyor ve tespit edilen kaçakların yol açtığı maddi zararı hesaplıyoruz.

Bir basınçlı hava sisteminde bütün boru hattının senede 3-4 kez ölçülerek kaçakların tespit edilmeli. Periyodik ölçümler, hem yeni oluşan deliklerin bulunmasını hemde eski deliklerin kapatıldığını kontrol etme imkanı verecektir.

No Comments yet!

Your Email address will not be published.