Skip to main content

Enerji Analizörü Ölçümleri

Best Enerji

Enerji Analizörleri: Bir sistemdeki akım, gerilim ve güç gibi elektriksel parametreleri ölçmek için tasarlanmış olan cihazdır. Ölçülen değerler cihazın ekranında görülebildiği gibi, istenildiği taktirde cihaz bilgisayara bağlanarak istenilen ölçümler bilgisayar ile takip edilebilmektedirler. Programlanabilir röle çıkışlarına sahip enerji analizörleri sayesinde ise ölçümleriniz ile başka sistemleri kontrol edebilirsiniz.

seyyar enerji analizoru1

Bir enerji analizörü ile her faz için gerilim değerleri, her fazdan çekilen akım ve güç değerleri, frekans, cos Ø değerleri ve harmonik ölçümü yapılarak gözlemlenebilir. Enerji Verimliliği çalışmaları için bu değerlerin ölçümü büyük önem taşımaktadır.

BEST Enerji Yönetimi’nin sunduğu seyyar Enerji Analizörü ölçüm hizmetinde ölçümler lokal ve sistem bazlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Lokal Enerji Analizörü Ölçümleri: Bu ölçüm tipinde cihaz bazlı ölçümler yapılmaktadır. Örneğin motorlar, soğutma üniteleri, kompresörler, rezistanslı fırınlar, aydınltma üniteleri vb. cihazlar seyyar enerji analizörüyle ölçülerek verimlilikleri incelenebilir. Bu ölçümler sayesinde bu cihazların çektiği güç, verim durumları, ihtiyaçtan fazla güçte seçilip seçilmedikleri, çalışma karakteristikleri, invertör uygulanabilme durumları, reaktif güç tüketimleri vb. bir çok sonuç elde edilebilir.

Sistemsel Enerji Analizörü Ölçümleri: Lokal ölçümlerin yanı sıra seyyar Enerji Analizörleri sistemsel bazlı ölçümlerde de kullanılabilir. Bu bazda tesisin ana panosundan, tesisteki çeşitli bölümlerin panolarından ölçümler alınabilir. Bu ölçümler binanın ya da bu binaya bağlı bölümlerin günlük, haftalık enerji tüketim karakteristiklerini ortaya koyacağı gibi, reaktif tüketim durumlarını, ani gerçekleşen pik tüketimleri, voltaj dalgalanmalarını ve harmoniklerini de gösterebilmektedir.

Sistemin enerji tüketim karekteristikleri ilk başta önemsiz gözükse de enerji verimliliği çalışmaları açısından hayati önem taşımaktadır ve iyi analiz edilmelidir. Sadece enerji tüketim karakteristiğini iyi analiz ederek çalışan ünitelerin sisteme etkisini görebilir, gizli tüketimleri ortaya çıkarabilirsiniz. Sadece bu çalışma ile %10-15 arası enerji verimliliği sağlamak mümkündür.

Bu ölçümler ile Enerji Verimliliği haricinde reaktif tüketimleri kontrol edebilir gerektiğinde müdahale edebilirsiniz. Ayrıca hayati önem taşıyan gerilim düşümleri, pik güç çekimleri ve harmonikler ile ilgili sistemin durumunu görüp gerekli müdahalelerde bulunabilirsiniz.

Eğer sabit enerji analizörüleri ile sürekli enerji tüketimini ve elektriksel verileri bir çok noktadan takip etmek ve detaylı analizler yapmak istiyorsanız, enerji.pro enerji izleme ve yönetim sistemimiz ile tanışmalısınız.

Enerji Analizörü ölçümleri ve Enerji İzleme Sistemleri konusunda BEST Enerji Yönetimi ile çalıştığınız taktirde konusunda uzman personelimizin ölçümleri ve uzman yorumları içeren detaylı raporlarının ihtiyacınızı göreceğine emin olabilirsiniz.

Termal Kamera Ölçümleri

Best Enerji

Termal Kamera; Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen ısı enerjisini esas alan ve görüntünün genel yapısını ısı enerjisine göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Özetle termal kamera sıcaklık değerlerini farklı renklere dönüştürerek görüntü oluşturmaktadır. Böylece sıcaklık farkları gözle görülür hale getirilmiş olur.

Termal kameralar başta güvenlik olmak üzere birçok sektörde kullanılmaktadır. Enerji verimliliği sektöründe ise ısıl kayıpların, ısıl kazanımların ve ısı köprülerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca elektrik panolarında yapılacak termal kamera çekimleri ile aşırı ısınmalar tespit edilerek olası kaza ve arızalar giderilmekte ve ısınmadan dolayı fala çekilen enerjinin önüne geçilebilmektedir.

Termal kameralar mimari çekimler, mekanik çekimler ve genel çekimler için farklı özellikler gösterebilmektedirler.

BEST Enerji Yönetimi; yaptığı termal kamera çalışmalarında aşağıdaki ölçümleri yapmaktadır;

 

mimari termal kamera cekimi1

Mimari Termal Kamera Çekimleri: Bu çekimlerde binanın mimari yapısındaki ısıl kayıplar tespit edilmeye çalışılır. Çekimlerden en iyi sonuçları elde etmek için tesisin iç ortam sıcaklığının ve dış hava sıcaklığının arasındaki farkın yüksek olması gerekir. Bu nedenle mimari termal çekimler genellikle kış sezonunda ve mümkünse geceleri yapılır. Böylece iç ve dış olrtam sıcaklıkları arasındaki fark oldukça büyük olur. Bu da ısıl kayıpların kolayca tespit edilmesine olanak sağlar. Mimari termal kamera çekimlerinde bina duvarlarının ısı kaybı noktaları tespit edilir. Bu şekilde binanın mantolama ihtiyacı olup olmadığı, ısıl kayıpların nerelerde gerçekleştiği, mantolama var ise yeterli olup olmadığı kabaca tespit edilebilir. Termal kamera çekimlerinde ısıl kayıplar net olarak gözükse de ne kadar kayıbın gerçekleştiğini hesaplamak için termal kamera görüntüleri yeterli olmayacaktır. Isı kaybının ne kadar gerçekleştiğini hesaplamak için “ısı kaybı hesabı” yapılması gerekir ya da U değeri ölçer bir cihaz kullanarak gerçekleşen birim ısı kaybı miktarı ölçülebilir.

 

mekanik termal kamera cekimi1Mekanik Termal Kamera Çekimleri: Mekanik termal kamera çekimleri genellikle ısıtma ve soğutma hatlarındaki termal kayıpları belirlemek amacıyla kullanılırlar. Bunun dışında fazla ısınmadan dolayı bozulmaya yada kazaya sebebiyet verebilecek mekanik elemanların (motor vb.) tespitinde de kullanılabilir. Isıtma ve soğutma hatlarında ve sistemlerinde gerçekleşen ısıl kayıplar ilk başta dikkati çekmezler ve bu nedenle ihmal edilme potansiyelleri yüksektir. Fakat genellikle ısı kaybı hesapları yapıldığında kayıp enerjinin hiç te azımsanmayacak derecede olduğu görülmektedir. Isıtma ve soğutma hatlarında yapılan iyi bir yalıtım kendi maliyetini birkaç ay gibi kısa bir sürede çıkarabilmektedir. Bu nedenle ısıtma ve soğutma tesisatlarında yapılan termal kamera ölçümleri büyük önem taşımaktadır. Bu ölçümler hem yalıtım yapılması gereken yerleri gösterdiği gibi hemde eskimiş / bozulmuş yalıtımı da gösterecektir. Bu nedenle bu ölçümler yılda bir düzenli olarak yapılmalıdır.

 

elektrik termal kamera cekimi1Elektrik Panolarında Termal Kamera Çekimleri: Elektrik panolarında yapılan termal kamera çekimleri güvenlik amacıyla yapılmakta ve hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle yılda bir ve ya 6 ayda bir düzenli olarak yapılması önerilir. Panolarda yapılan termal kamera çekimleri aşırı ısınmaları tespit etme amacı ile yapılmaktadır. Bu aşırı ısınmalar acil müdahale edilmesi gereken problemleri göstermektedir. Elektrik panolarında gerçekleşen aşırı ısınmalar 3 sebeple meydana gelmektedir. Bunlar arızalı elektrik tesisat elemanı, gevşek elektrik bağlantıları ya da dengesiz / aşırı yüklenmeler. Bu 3 durumda hayati önem taşımakta olup uzun vadeli elektrik kesintisine ya da olası bir yangına sebebiyet verebilirler. Bu nedenle büyük maliyetli hasarlar ortaya çıkabilir. Elektrik panolarında genellikle 40-60 Co‘ler olağan olarak kabul edilmektedir. Fakat daha yüksek seviyelerde ısınma gerçekleşmekteyse acil müdahale edilerek sorunun tespit edilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Önemli: Termal kamera çekimi yapmak kadar yapılan çekimlerin yorumlanması da bir deneyim gerektirmektedir. Aksi durumda ısıl kayıpları görememe ya da çok düşük seviyede gerçekleşen ısıl kayıpları çok yüksek seviyelerde gerçekleşiyormuş gibi görmeniz mümkündür. Bu nedenle çekim sırasında termal kamera ayarlarının çekim yapılan ortama göre düzgün şekilde ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca çekimlerden sonra termal fotoğrafların detaylı olarak incelenmesi ve analiz edilmesi gereklidir. BEST Enerji Yönetiminden alacağınız termal kamera çekimi hizmeti ile profesyonel bir hizmet ve ayrıntılı bir rapor almış olursunuz.

Baca Gazı Analizleri

Best Enerji

Kazanların yakma ayarlarının kontrol edilmesi ve atmosfere atılan gazın özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için baca gazları elektro kimyasal sensörlere sahip elektronik cihazlar aracılığı ile analiz edilirler. Bu analize Baca Gazı Analizi denmektedir.

Baca gazı analizinde atmosfere atılan atık gazın zararlılık derecesi tespit edildiği gibi, yanma verimi, baca gazı sıcaklığı, baca gazı basıncı (baca çekişi), baca gazı debi, hava fazlalık katsayısı gibi bilgiler verir. Bu bilgiler doğrultusunda brülör ayarlarının doğru mu yanlış mı yapıldığı, baca ile ısıtma sisteminin uyumluluğu hakkında somut veriler verir.

Periyodik olarak yepılan baca gazı analizleri genellikle hava kirliliğinin kontrolü amacıyla yapılmakta olup yanma verimi göz ardı edilmektedir. Oysa ki verimsiz bir yanma yakıt tüketimini artırmakta ve cebimizden fazla para çıkmasına neden olmaktadır. Yanmanın %100 verimli olması için tam yanmanın gerçekleşmesi gerekmektedir.

baca gazi analizi1Yakıt tamamen yandığında, içerisindeki karbon (C) karbondioksite (CO2), hidrojen (H2) su buharına (H2O), kükürt (S) kükürtdioksite (SO2) dönüşmektedir.

Tam Yanma;

C + O2 => CO2 + 8113 Kcal/kg-C (1)
2H2 + O2 => 2H2O + 34650 Kcal/kg-H (2)
S + O2 => SO2 + 2250 Kcal/kg-S (3)

Eksik Yanma;
2C + O2 => 2CO + 2467 Kcal/kg-C (4)

Bu nedenle, işletme sırasında yanmanın optimizasyonu için düzenli olarak baca gazı analizlerinin yapılması ve brülör ayarları yardımıyla hava yakıt oranlarının ayarlanması gerekmektedir. Özellikle kış sezonuna girerken mutlaka baca gazı ölçümü yaptırılarak yanma veriminin kontrol edilmesi önerilmektedir.

Şunu da unutmamak gerekir ki tam yanma yani %100 yanma verimi sadece teoride mümkündür ve pratikte hiçbir zaman bu yanma verimine ulaşılamaz. Ulaşılabilecek maksimum verim kazanın ve yakıtın özelliklerine göre değişmektedir. Örnek vermek gerekirse standart bir doğalgaz kazanının yanma verimi %95 ve üzerinde olmalıdır.

Not: Söz konusu yanma verimi ile kazan verimi birbirine karıştırılmamalıdır. Kazanın toplam verim hesabı için yanma veriminin yanında bir çok kriter de değerlendirilmelidir. Baca gazı analizleri ile ölçülen verim, sadece kazanın yanma verimidir.

Buhar Kapanı (Kondenstop) Testi

Best Enerji

Buharlaştırma, ısıtma, kurutma ve ısıl enerji gerektiren birçok üretim tesisinde kullanılmaktadır. Bu enerji buhar kazanlarında sağlandıktan sonra tesisatta verilir. Tesisat üzerindeki enerji kayıplarını minimuma indirmek için yalıtım yapılmış olsa da buhar kendini taşıyan boruları ısıtmaya çalışacak ve yoğunlaşarak borunun alt kısmında su oluşturacaktır. Bu oluşan suya kondens adı verilir.

Kondensin boruda kalması durumunda, buharla ısı transferiyle enerji kaybı ve ilerleyen zamanda kondens boruyu daha çok dolduracak, sonuçta buharla beraber sürüklenerek koç darbelerine ve ileri aşamada buharın geçiş yollarını bloke etmeye başlayacaktır. Bu yüzden, buharın kaçmasına izin vermeden, oluşan bu kondensi borulardan tahliye edecek otomatik bir tesisat elemanına gereksinim vardır. Bu maksatları yerine getirmek için buhar kapanları kullanılır. Bu tesisat elemanlarının sağladıkları buhar verimliliği ve güvenlik hiçbir şart altında tartışılamaz. Benzer şekilde kondenstoplar, eşanjör gibi ısı transferi noktalarında da kullanılmaktadır.

Kondenstoplar sadece yoğuşmaların tahliyesinde kullanılmaz. Sistemler kapatıldığında borularda buharın yerini hava alır. Tekrar açıldığında önden giderek buharın olması gereken çıkış noklarına kadar gider. Kondenstop sayesinde tesisatteki yoğuşmamış gazların da tahliyesi sağlanır. Aksi takdirde bu gazlar efektif ısı transferinde engel oluşturur.

Buhar kapanlarının üç ana fonksiyonu vardır;

 1. Oluşan kondensi tahliye etmek,
 2. Tahliye sırasında buharın kaçmasına mani olmak, buharı kapanlamak (anlamı buradan geliyor),
 3. Hava ve yoğuşmayan gazları tahliye etmek.

Buhar tesisatının güvenli ve en yüksek verimle çalıştırılabilmesi için buhar hattında oluşan kondensin ve havanın hızlı bir şekilde tahliye edilmesi gerekir.

Buhar Kapani21Buhar devrelerinde, kondenstoplar kapalı kalırsa, bağlı olduğu buhar cihazındaki buhar çekişi aniden azalır. Aksine kondenstop açık kalırsa, buhar kaybına neden olur. Arıza nedeniyle kondenstoptan kaçan buhar, önemli enerji israfına neden olur.

Kondenstoptan kaçan buhar başka bir önlem alınmamışsa, açık kondens hattıyla direkt olarak dışarı atılır. Bu kaçağın önlenmesi için kondenstopların bakımlarının zamanında yapılması gerekir.

 

Buhar Kapani11Diğer bir deyişle sistemdeki kondenstopların sağlıklı bir şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu düzenli bakım ve kontrollerin yapılmasıdır.

Tercihen altı ayda bir veya yılda bir kereden az olmamak kaydıyla yapılmasını önerdiğimiz bakım onarım çalışmalarının hemen ardından yapılacak kondestop kontrolleri enerji verimliliğini en üst seviyeye taşımanın ve sistem duruşlarını en aza indirmenin en kesin yoludur.

BEST Enerji, Buhar kapanlarında ultrasonik dedektör ve termal kamera ile ölçümler alarak arızaları tespit etmekte ve raporlamaktadır. Sunduğumuz raporda buhar kapanı arızaları net olarak gösterilerek düzeltilmesi durumunda elde edilecek tasarruf oranları yer almaktadır.

Buhar Kapanı kontrollerinin sağlayacağı bazı avantajlar:

Kontrolleri yapılan tüm kondenstoplar markalanarak bir veri tabanı oluşturulur.

Ultrasonik test cihazıyla tüm markalanan kondenstoplar çalışırken test edilir ve sonuçlar kaydedilir. Testler esnasında çalışma şartları, kondenstopun tipi, montajının doğru yapılıp yapılmadığı ve kondenstop tipinin kullanıldığı yere uygun olup olmadığı gibi önemli bilgiler de kaydedilir. Kontrollerin yapıldığı noktalarda ekibimiz tarafından gözlenen diğer aksaklıklar da ( bypass hattındaki kaçaklar, yanlış cep dizaynı vb.) not edilerek sonuç raporunda yerini alır.

Kontrol işleminin tamamlanmasının ardında mevcut durumun verimliliğini ortaya koyan bir rapor hazırlanır. Bu raporda mevcut durumun tüm açıklığıyla ortaya konulmasının yanında iyileştirmelerle ilgili önerilerimiz ve geri dönüş süresi gibi önemli bilgilerde yer alır.

Basınçlı Hava Kaçak Tespiti

Best Enerji

Basınçlı hava hiç temiz değildir. İçinde boru malzemesinin katmanları, demir oksitle birlikte diğer kirli ve zararlı partiküller bulunur. Sistem basınç altında çalıştıkça küçük delikler daha da büyür ve yeni delikler oluşur. Dolayısıyla kaçaklar nedeniyle üretimin ihtiyacı olan hava yetersiz kalacak ve mühendislik departmanından basıncın yükseltilmesi istenecektir. Buda kirli partiküllerin hızını artırdığından mevcut deliklerin büyümesi hızlanacak, enerji kayıpları artacak ve ek kapasite ihtiyacı doğuracaktır.

Bir çok fabrikada mevcut en büyük motorlar genellikle kompresörlere aittir. Daha az hava kaçağı demek bu motorlara binen yükleri azaltmak anlamına gelir. Buda toplam elektrik tüketimini %10 ile %15 arasında azaltmak, ayrıca bu önemli motor ve kompresörlerin ömrünü uzatmakla eşdeğerdir.

Hava kaçakları bir basınçlı hava sistemindeki gereksiz enerji sarfiyatının en önemli sebeplerinden biridir. Bazı durumlarda kompresörün ürettiği basınçlı havanın %20-%30’u kadarı hava kaçakları sebebiyle işletmede kullanılamadan atmosfere karışmaktadır. Gerekli öncül kaçak çalışmaları (kaçak tespiti ve onarımı) ve sürekli sistem performansı incelemeleriyle basınçlı hava sistemindeki hava üretiminin %90’ından fazlasının yararlı işe dönüştürülmesi sağlanır ve sistem enerji sarfiyatı sadece işletme ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşir. Ayrıca kaçaklar sebebiyle sistem çıkış basıncında oluşabilecek düşüşlerin önüne geçildiği için son kullanım noktalarındaki ekipmanlarının verimsiz çalışması engellenir ve üretim süreçlerinin aksamadan devamı sağlanır.

Gözlemlemeler sonucunda hava kaçaklarının çoğunlukla kaplinlerde, bağlantı elemanlarında, borularda, hava hortumlarında, eklem noktalarında, tahliyelerde ve vana kollarında gerçekleştiği görülmüştür. Bu kaçakları onarmak bazen bir bağlantıyı sıkılaştırmak kadar kolay olsa da bazen sorunlu ekipmanın değiştirilmesi gibi maliyetli de olabilmektedir.

Bir basınçlı hava sisteminde hava kaçağı olup olmadığının ve kaçağın boyutunun hesaplanması sistemde bir debimetre var ise kolayca gözlemlenebilir. Aksi durumda ise sistemdeki tüm hava kullanan ekipmanları kapatıp start&stop yöntemiyle kontrol edilen kompresörün çalışma döngüsü hesaplanabilmektedir. Böylece kaçağın ne kadar hava kapasitesi harcadığı kompresörün nominal kapasitesinin bu oranla çarpılması sonucu bulunmuş olur. Modülasyon yöntemiyle kontrol edilen kompresörlerde ise hassas bir basınç göstergesi ve kronometre ile belirli iki basınç değeri arasındaki basınç artışı süresinin basınç artış-azalış (toplam) süresine oranlanır. Sonuçta bu oran yine kompresörün nominal kapasitesi ile çarpılarak kaçaklarda kaybedilen basınçlı hava kapasitesi hesaplanabilir.

Basınçlı hava sistemlerinde en ufak kaçakların dahi, enerji maliyeti tahsisinde kendini ne kadar hızlı fark ettirdiğini, yayımlanan makaleden açık bir şekilde öğrenebilirsiniz:

10 bar ağında 1mm büyüklüğündeki sızıntı dahi 0,1 m³/dak. basınçlı hava kaybına yol açar. Bu kaybı bir yıla yaydığımızda yaklaşık 700 Euro’luk bir ek maliyet ortaya çıkıyor. 4 mm çapında bir sızıntı durumunda ise, bu sayılar 1,62 m³/dak ve 11500 Euro’ya yükseliyor (0,10 Euro/kWh tutarında elektrik fiyatı esas alınarak hesaplanmıştır). Ve genelde bir sızıntıdan daha fazlası bulunur: pratik deneyimler büyük sanayi hava basıncı ağlarında, basınçlı havanın sızıntılar nedeniyle %30 kadar kaybolduğunu gösteriyor.

Bu bilgilerden alınan sonuç: basınç hava ağlarında düzenli sızıntı tespitleri her durumda önerilmeye değerdir.

(Kaynak: Getränkeindustrie Ekim 2011, sayfa 36)

Basincli Hava Kacak Tespiti1Hava kaçak noktalarının belirlenmesinde ise eğer ortam gürültü değilse kaçaktan gelen tiz hava sesi takip edilerek bulunabildiği gibi ultrasonik akustik algılayıcılar yardımıyla da kolayca tespit edilebilir. Bu gözlem ve/veya ölçümler tüm hava dağıtım sistemi boyunca yapılarak kaçak noktaları belirlenir ve gerekli onarım işlemleri yapılarak sistemin verimliliğinin arttırılması sağlanır.

Basınçlı hava kaçakları duyulan ve duyulamayan (ultrasonik) iki ses üretir. Duyulan ses bölümü, ultrasonik olmadığı için bir yönde ilerlemez ve fabrika gürültüsü altında normal bir ses ölçüm cihazıyla yakalanması zordur. Oysa kaçağın ultrasonik yayının bir yönde ilerler. Bu özellik sayesinde Ultrasonik Dedektörlerimizle çevre gürültüsünü filtre ederek hava kaçaklarını kolayca yakalıyoruz.

BEST Enerji olarak, uzman kadromuz ile tesisinizdeki hava kaçaklarını ultrasonik dedektörler ile tespit edip raporluyor ve tespit edilen kaçakların yol açtığı maddi zararı hesaplıyoruz.

Bir basınçlı hava sisteminde bütün boru hattının senede 3-4 kez ölçülerek kaçakların tespit edilmeli. Periyodik ölçümler, hem yeni oluşan deliklerin bulunmasını hemde eski deliklerin kapatıldığını kontrol etme imkanı verecektir.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – 1

Best Enerji

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından kamu binalarında enerji verimliliğine ilişkin bir rapor yayınlandı. Raporda kamu binalarında sağlanacak enerji tasarrufu için yapılan etüt çalışmaları ile ilgili bilgilere yer verildi.

Söz konusu rapora göre 2014 yılında enerji verimliliği çalışmalarına başlandı ve havaalanları, idari binalar, hastaneler, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, öğrenci evleri ve öğrenci yurtlarını kapsayan 166 kamu binasının yönetimine bildirim gönderildi. Bununla birlikte sadece 73 binadan geri dönüş alınabildi.

Yapılan etüt çalışmaları kamu binalarında enerji verimliliği potansiyelinin yüksek olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne göre kamu binalarında 230 milyon TL’lik tasarruf mümkün.

73 binada yapılan enerji verimliliği çalışmaları ile elektrik ve yakıt tüketiminde toplam 52,3 milyon TL’lik tasarruf sağlanmasının mümkün olduğu açıklandı.

Hesaplamalara göre enerji verimliliği için 147 milyon TL’lik yatırım yapılması gerekirken çalışma süresince yatırım oranı 11,2 milyon TL’de kaldı.

Raporda ödenek yetersizliği nedeniyle kamu binalarında enerji verimliliği uygulamasına gidilemediği bilgisine yer verildi. Uygulamaya konan enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar amortisman süresi 2 yılı geçmeyen ve genellikle yatırım gerektirmeyen projelerden oluşuyor.

Raporda ayrıca, verimliliğe yönelik projelerin uygulanabilmesi için, kamu binalarına enerji verimliliği için ödenek ayrılması ve finansal destek mekanizmasının oluşturulması gerektiğine yer veriliyor.

Türkiye’nin enerji verimliliği stratejik hedeflerine göre kamu binalarında enerji kullanımının 2010 yılına göre 2023 yılında en az % 20 oranında azaltılmasının amaçlandığı da raporda bahsi geçen bir diğer konu.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – 1 isimli rapora göre kojenerasyon sistemleri ve su tasarrufu hariç, enerji tasarrufuna yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ile yıllık 230 milyon TL’lik tasarrufa gidilebilir.

Enerji Tasarrufu Haftası Kutlandı

Best Enerji

Her sene Ocak ayının 2. Haftasına denk gelen Enerji Verimliliği Haftası yurt genelinde yerel belediyelerin, okulların ve şirketlerin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1981 yılından beri kutlanmakta olan Enerji verimliliği haftası bu yıl 11-18 Ocak tarihleri arasında çeşitli belediyelerin etkinlikler düzenlemesine vesile oldu. Tasarrufa yönelik bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemelerine okulla ve bazı şirketler de katıldı.

Enerji verimliliği haftası kapsamında müşterilerini bilgilendirme ve yasal yükümlülüklerini gündeme getirme maksadıyla toplantı ve ziyaretler gerçekleştiren BEST Enerji yönetimi, mevcut hizmet alanlarına yeni hizmeti enerji.pro enerji izleme sistemlerini de dahil etti.

Özellikle danışmanlığını üstlendiği otel, alışveriş merkezi, hastane, iş merkezi, bankalar ve enerji tüketimini izlemek-yönetmek isteyen firmaların karşılaştığı sorunlara alternatif çözümler sunan enerji izleme hizmetinin teknik detaylarını e posta ve sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Sürdürülebilirlik açısından en ucuz enerjinin verimli kullanılan enerji olduğu gerçeğinden yola çıkarak 6 yıldır enerji verimliliği hizmetlerine aralıksız devam eden BEST Enerji yönetimi, enerji tasarrufu haftası nedeniyle yaptığı çalışmalara ilişkin bir basın bülteni yayınladı. Best enerji yönetimi olarak, enerji verimliliği konusunun bir haftayla sınırlı kalmaması ve konuyla ilgili farkındalığın artması için yandaki sohbet bölümümüzden konu ile ilgili sorularınızı yanıtlamaya devam ediyoruz.

Oteller Yeşil Yıldız İçin Yarışıyor!

Best Enerji

Küresel Isınma:

James Watt’ın 1765 yılında buhar makinesini keşfetmesi ve bunun bir enerji kaynağı olarak kullanılması ile Sanayi Devrimi başlamıştır.

Dünyada, sanayi devriminin başlaması ile beraber enerji ihtiyacı ve buna bağlı olarak enerji tüketimi hızla artmıştır. Artan enerji ihtiyacı fosil yakıtlardan karşılanmış ve böylece doğanın kirletilmesinin ilk adımları atılmıştır.

İnsanoğlu, 200.000 yıldır Dünya üzerinde varlığını sürdürmekle birlikte, özellikle son 150 yılda Dünya’ya 200.000 yıldır veremediği zararın katbekat fazlasını vermiştir. Çünkü doğanın milyonlarca yıldır toprağa hapsettiği karbonu, topraktan çıkarıp yakıt olarak kullanarak tekrar atmosfere salmaktadır.

İnsanoğlu doğanın dengesini bozarak; atmosferi ve temiz su kaynaklarını kirlettiğini, küresel ısınmaya sebep olduğunu, diğer yaşam formlarına zarar verdiğini geçte olsa kabul etmek zorunda kalmıştır.

Günümüzde, enerji ihtiyacı hala hızla artarken doğal kaynaklar hızla tükenmekte ve buna karşı doğa alarm vermektedir.

Dünya’da Durum:

Dünya genelinde, son yıllarda doğanın alarmına kulak verilmiş ve bu konuda çalışmalar yapılması için düğmeye basılmıştır. Bu anlamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve sera etkisine neden olan gazların salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla karbon azaltım sertifikası satın almaya söz vermişlerdir. Protokol, ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini gerekli kılmaktadır. 1997’de imzalanan protokol, 2005’te yürürlüğe girebilmiştir. Kyoto Protokolü şu anda 160 ülkeyi kapsamaktadır.

Dünyaca kabul görmüş LEED ve BREEAM gibi yeşil bina akreditasyonları da ağırlıklı olarak çevre ve enerji verimliliğine odaklanmaktadır.

Türkiye’de Durum:

Türkiye’de ise, çevreyi koruma, enerji verimliliği sağlama, sera gazı salınımlarını azaltma adına Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılmasında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği vb. birçok yasal mevzuat hazırlanmıştır. Ayrıca Kyoto Protokolü’ne katılmanın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 05.02.2009 tarihinde, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Ülkemizde LEED ve BREEAM gibi akreditasyonlar da özel sektör tarafından oldukça ilgi görmektedir.

Turizm Sektörü:

Her yıl büyüyen turizm sektöründe ise çevrenin korunumu ve enerji verimliliği konusunda potansiyel oldukça fazladır. Turizm sektöründe başı çeken otellerin, çevreye büyük oranda etkileri bulunmaktadır. Örneğin standart dört kişilik bir aile günde yaklaşık 450 litre su harcarken, lüks bir resort otel odasındaki bir misafir ise gecede ortalama 1.000 litre su harcamaktadır. Ayrıca otellerdeki kişi başına düşen enerji tüketiminin konutlara nazaran 2-3 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Hal böyleyken, turizm sektöründe ‘sürdürülebilir turizm’ tanımı ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir turizm kısaca; turizmin faaliyetleriyle çevreye verdiği olumsuz etkilerinin; enerji, su ve atık yönetimi gibi yöntemlerle azaltılması, ayrıca ürün ve hizmet sağlamada bölge kaynaklarından öncelikli faydalanılarak istihdam fırsatları sunulması ve ekonomik katkılar sağlanmasıdır.

Yeşil Yıldız Projesi:

Günümüzde Küresel Isınma’nın Dünya’yı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı dünyanın değişik bölgelerinde yapılan sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve Türkiye’nin şartlarını değerlendirerek, 2008 yılında ‘Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’i düzenlemiş ve “Yeşil Yıldız” projesini hayata geçirmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri – Yeşil Yıldız” projesi kapsamında bakanlık, belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir plaket vermektedir.

yesil yildiz

”Yeşil Yıldız” uygulaması, “Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesini” amaçlamaktadır.

Ayrıca ”Su tasarrufunu, enerji verimliliğinin arttırılmasını, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını, turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini” içermektedir.

puanYeşil Yıldız Puanlama Sistemi:

Uygulamada yeşil yıldız sertifikası almak isteyen oteller tatil tesisi ve şehir tesisi olmak üzere ikiye ayrılmakta ve sınıfına göre alması gereken asgari puanlar belirlenmektedir.

Tesisler sınıflandırma formundaki 122 farklı konudan puan alabilmektedir.

Bu 122 konunun 8 tanesi temel kriterdir ve tesisin değerlendirilmeye alınabilmesi için öncelikle turizm işletmesi belgeli konaklama tesisi olması ve temel kriterleri mutlaka yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Tesisin değerlendirmeye alınması için yerine getirmesi gereken temel kriterler aşağıdaki gibidir:

 1. İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması.
 2. Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması.
 3. İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele eğitim verilmesi.
 4. Çevreye duyarlı atık su planının bulunması.
 5. Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtların tutulması.
 6. İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi.
 7. İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin izlenmesi ve verilerin toplanması.
 8. Tesiste ortaya çıkan atık miktarının izlenmesi ve verilerin toplanması.

Sınıflandırma formunun ana başlıkları ve bu başlık konularının puanları aşağıdaki gibidir:

 1. Genel Yönetim (13 konu üzerinden 72 Puan)
 2. Eğitim (6 konu üzerinden 17 Puan)
 3. Tesisin Yatak Odalarındaki Düzenlemeler (23 konu üzerinden 70 Puan)
 4. Tesisin Çevreye Uyumu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme Ve Etkinlikler (6 konu üzerinden 27 Puan)
 5. Ekolojik Mimari (8 konu üzerinden 42 Puan)
 6. Enerji (22 konu üzerinden 178 Puan)
 7. Su (16 konu üzerinden 57 Puan)
 8. Deterjanlar, Dezenfektanlar Ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler (6 konu üzerinden 16 Puan)
 9. Atıklar (12 konu üzerinden 53 Puan)
 10. Diğer Hizmetler (10 konu üzerinden 51 puan)

Görüldüğü üzere enerji konusu toplamda 178 puanla başı çekmektedir. Sadece temel kriterler yerine getirildiğinde ise en az 44 puan alınmış olunacaktır.

Yeşil Yıldız Başvuru ve Değerlendirme Aşaması:

Yeşil yıldız sertifikası için başvuru yapılmadan önce mutlaka bir uzmandan destek alınmasını ve bu uzman önderliğinde çevre mühendisi, enerji yöneticisi, genel yönetim, teknik, finans, kat hizmetleri, mutfak ve çamaşırhaneden yetkililerin bulunduğu bir takım uluşturulmasını önermekteyiz.

Başvuru yapılmadan önce tesisin mevcut durumu analiz edilmelidir. Bu kapsamda temel kriterleri yerine getirip getirmediği, mevcut durumda alacağı puan hesaplanmalı ve taban puana ulaşmak için yapılması gerekenler belirlenmelidir. Başvurudan önce taban puana ulaşmak ve hatta geçmek için yapılması gerekenler mutlaka uygulamaya konulmalıdır.

Ardından başvuru dilekçesi ve temel kriterlerin yerine getirildiğini gösterir evraklar ile beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapılır.

Programa alınan tesislerde, 2 bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu birliğin 1 temsilcisinden oluşan Sınıflandırma Komisyonu sınıflandırma formunu uygular. Sınıflandırma formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, tesis için belirlenmiş asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir.

yesil yildizSimgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenir ve plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alır.

Bakanlıkça Yeşil Yıldız alması uygun bulunan tesisler 2 yılda bir denetlenecek ve asgari puanı hala sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecektir. Asgari puanı sağlayan tesislerin belge süresi 2 yıl daha uzatılacaktır.

Yeşil Yıldız Faydaları ve Yeşil Yıldızlı Tesislere Elektrik Desteği:

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesini alabilmek için yapılan çalışmalar, tesise, tesisin bulunduğu bölgeye, bölge ekonomisine, ülke ekonomisine ve doğaya fayda göstermektedir.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi belgesi alınması konusunda işletmeleri desteklemekte ve cesaretlendirmektedir. 6 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de ‘Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması’ hakkında karar yayımlanmıştır.

Buna göre, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine verilecek elektrik desteği miktarı; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacaktır. Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Yeşil Yıldız İle;

 • Enerji teşvik ve desteklerinden yararlanılabilmesi sağlanır.
 • İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır.
 • İşgücünün optimal kullanımı sağlanır.
 • Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur.
 • Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur.
 • Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar.
 • Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır.
 • Pazarlama aşamasında avantaj sağlar.
 • Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.

Yeşil Yıldız Sahibi Tesisler:

Mayıs 2017 tarihi itibariyle Türkiye’de, Turizm İşletme Belgeli 4.655 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin 398 tanesi Yeşil Yıldız sahibidir. Yeşil Yıldızlı tesis sayısı toplam tesis sayısının %8,5’ine tekabul etmektedir.

YesilYildizTesisOrani

Yeşil Yıldız sahibi 398 tesisin illere göre dağılımını aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Antalya toplamda 198 tesis ile başı çekmekte olup, arkasından İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara gelmektedir.

YesilYildizIller

BEST Enerji Yönetimi:

LogoDikeyFirmamız BEST Enerji Yönetimi, otellere verdiği enerji etüdü, enerji yönetimi, enerji kimlik belgesi ve yeşil bina danışmanlığı hizmetleri haricinde çevreye duyarlı konaklama tesisi danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi çalışmalarımızda tesisin tüm başvuru sürecini yönetmekte, gerekli eylem planının hazırlanması, politikanın oluşturulması, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, enerji, kimyasal atık ve su tüketim raporlarının oluşturulması, atık su eylem planının oluşturulması, broşür ve duyuru içeriklerinin hazırlanması, başvuru dosyasının hazırlanması çalışmalarını üstlenmektedir.

Tesiste görevlendirdiğimiz Enerji Yöneticileri vb. uzmanlarımız, öncelikli olarak tesisisin mevcut durum analizini yapmakta ve tesisin mevcutta aldığı puanı hesaplamaktadır. Asgari puanın yakalanması için yapılması gereken en pratik uygulamaları ve uygulanması halinde tesisin yararına olacak noktaları belirlemekte; eylem planını buna göre düzenlemektedir.

Tesisin firmamızdan Enerji Yöneticisi Hizmeti alması durumunda Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi çalışmalarını da hizmetimize dâhil ediyor, eylem planının uygulanmasını sağlıyor ve periyodik olarak gerekli ölçüm ve analizleri yapıyoruz.

Kalemlerimiz Çiçek Açtı

Best Enerji

Yeşeren Kalem projemiz kapsamında müşterilerimize bir süre önce evlerinde/bahçelerinde güzel çiçekler yetiştirmeleri için tohumlu kurşun kalemler hediye ettik.

yk2best enerji tohumlar çiçek açtı

“Önce Kaleminiz Sonra Dünyanız Çiçek Açsın” sloganıyla başlattığımız projemizde kalemlerimizi “Mor Reyhan” ve “Kahkaha Çiçeği” tohumlarıyla süsledik.

Projemizde, müşterilerimizin evlerindeki saksılarda ya da bahçelerinde bitki yetiştirmenin zevkini yaşamalarını, çocuklarının ise bir nebze olsun doğayı tanımalarını, sabretmeyi öğrenmelerini, bir şeyler yetiştirmenin, büyütmenin sorumluluğunu almalarını amaçladık.

BEST Enerji yönetimi olarak kurulduğumuz günden bu yana enerji verimliliği, dolayısıyla çevre korumaya yönelik pek çok hizmet verdik. Bir çeşit “permakültür” amacıyla hazıladığımız “yeşeren kalem” projemiz ilk meyvelerini vermeye başladı ve bunu sosyal medya hesaplarımızda takipçilerimizle paylaştık.

Biz de ofisimizde ve bahçemizde yeşeren kalemlerimizi yetiştirerek deneyimimizi sizlerle paylaştık. Tabii ki öncelikle bol bol çalışıp kalemlerimizi kısalttık 🙂

Yeryüzüne, bütün yaşam formlarına ve ekosisteme özen gösterme amacımız doğrultusunda pek çok tesise Karbon Ayakizi Hesabı yaparak, enerjiyi verimsiz kullanan binalara Isı Yalıtım Danışmanlığı Hizmeti vererek, birçok konaklama tesisine Yeşil Yıldız Danışmanlığı yaparak, Enerji İzleme programımız olan enerji.pro’yu geliştirerek çok çalıştık, çok yazdık-çizdik ve tohumlarımızı toprakla buluşturduk.  Sonuç olarak yanda gördüğünüz, yüzümüzü güldüren Kahkaha Çiçeğimizle ödüllendirildik.

Siz de hediye ettiğimiz kalemleri aşağıdaki talimatları takip ederek yetiştirebilir, açan çiçeklerinizin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımızda paylaşabilirsiniz.

Tohumlu Yeşeren Kalem Nasıl Ekilir;

Yeşeren tohumlu çiçek kaleminizi ekmek / filizlendirmek için kalem tükendiğinde tepesinde bulunan KAPSÜLÜ ÇIKARMADAN (kapsülü kalemden ayırmayın) toprağa en fazla 2 cm. hafif yatay olarak saplayın. Kapsüle su geldiği zaman kendiliğinde

n eriyecek ve tohumunuz toprakla buluşacak. Günlük sulayarak 30 gün içinde ÇİÇEK ya da SEBZE tohumunuzun yeşerdiğini göreceksiniz.

 

Yeşeren Kalem

Bu proje çocuklarımıza;

 • Tohumun yeşermesini ve çiçek açmasını gözlemleme şansı verecek,
 • Günlük sulama yapması gerektiği için sorumluluk bilinci oluşmasını sağlayacak,
 • Günlük sulama yapılmadığı ya da fazla sulama yapıldığında çiçek açmaması “hayatta her şeyin zamanında yapılması gerektiğini” öğretecek.
 • Hayatta emek verilmeden hiçbir şey olmayacağı, emek verilmesi halinde ise bir tohumun canlanacağı düşüncesi oluşacaktır.

Üstelik bütün bunlar bir yana çiçek yetiştirmek gönül işidir. Özenle sular, besler, bakımını yapar, yapraklarını severek konuşursunuz. Sadece çiek açtığını görmek için. Tıpkı bizim gibi..

Topluma ve doğaya duyarlı nesiller yetişmesinde bir nebze de olsa faydamızın olacağı düşüncesi bizi mutlu etmeye yeter!

GTI Teknik Personeline Enerji Verimliliği Eğitimi

Alarko-Carrier ile birlikte, Gümrük ve Turizm İşletmeleri’nde başladığımız Enerji Verimliliği projesine; Enerji Etüdü, Enerji Yönetimi ve Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarımızın ardından teknik personellere yönelik Enerji Verimliliği eğitimiyle devam ettik.

Enerji Verimliliği eğitimimizde, Enerji Tedariği, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Aydınlatma, Enerji Üretimi, Enerji İletimi, Yapı Bileşenleri, Motorlar, Pompalar vb. bir çok konuda karşılaşılabilecek verimsizlikler, Enerji Verimliliği yönünden dikkat edilmesi gerekenler ve yapılabilecek uygulamalar üzerinde durulmuştur.

alarko gti egitim

alarko gti egitim2