Skip to main content

Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Atık ısı geri kazanım sistemleri, işletmedeki kazan, fırın veya proseslerden çıkan yüksek sıcaklıktaki atık gazın ısısının geri kazanılarak tekrar işletmede kullanılmasını sağlayan cihazlardır.

Genel olarak atık gazdan havaya ısı transferi sağlayan sistemlere Reküperatör, suya ısı transferi sağlayan sistemlere Ekonomizer denmektedir.

 

Ekonomizer Uygulaması

Reküperatörler:

Gazdan havaya ısı transferi sağlayan sistemlerdir. Genellikle kazan/fırın giriş havasının ön ısıtılması amacıyla kullanılırlar. Ayrıca; kurutma fırınlarında, mahal ısıtılmasında, tesisin diğer sıcak hava ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılırlar. Bu sayede %3 – 7 arasında enerji tasarrufu sağlanabilir. Daha fazla ısı transfer yüzeyi gerektiği için Ekonomizere göre daha büyük sistemlerdir ve özel projelerde uygulanırlar.

Ekonomizerler:

Gazdan suya ısı transferi sağlayan sistemlerdir. Genellikle kazan besi suyunun ön ısıtılmasında kullanılırlar. Ayrıca; sıcak su ihtiyacı olan yerlerde (boylerlerde), mahal ısıtmasında, havuz ısıtmasında, tesisat dönüş suyunun ısıtılmasında vb. bir çok kullanım alanı bulunmaktadır. %5 – 15 arası enerji tasarrufu sağlanabilir.

Unutulmamalıdır ki ısı geri kazanım sistemlerinin uygulanabilmesi için gaz sıcaklığının, debisinin uygun olması ve geri kazanılan ısının kullanılabileceği bir alan olması gerekmektedir. Ayrıca tesise özel tasarım yapılması gerekmektedir. Verimli bir ısı geri kazanım sistemi kendi yatırımını 1 ila 3 yıl arasında amorti edecektir.

Uygun olan tesislerde, atık ısıdan absorbsiyonlu chiller ile soğutma ihtiyacı karşılanabileceği gibi elektrik üretimi dahi gerçekleştirilebilir.

Isı geri kazanım sistemlerinin çıkışındaki gaz sıcaklığı yakıt cinsine bağlı olarak belirli sıcaklığın altına düşürülmemelidir. Böyle bir durumda bacada yoğuşma meynada gelerek korozyona sebep olabilir.

Ayrıca bu sistemlerde yoğuşmadan kaynaklı gizli ısıdan da faydalanılmak istenebilir. Bu durumda yoğuşmalı ekonomizerler tercih edilmelidir. Fakat yoğuşmalı sistemlerde, ekonomizerler ve baca paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Bu nedenle ilk yatırım maliyeti yükselecektir.

Firmamız, tesisiniz ihtiyacı ısı geri kazanım sistemleri kurulumu ile ilgili hizmet vermektedir. Firmamıza keşif ve teklif taleplerinizi iletebilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]